Apie mus     Veikla     Skelbimai     Kontaktai     Norintiems paremti     RSS 
 Lietuva
 Euroatlantinės organizacijos
 Rusija
 Kitos šalys
 Saugumas ir grėsmės
 Energetika
 Užsienio spaudos apžvalgos
 Leidiniai   Rekomenduojame:   Mus remia: 
Ukrainos frontuose
 
  2016 m. rugsėjo 1–15 d. Ukrainos aktualijų apžvalga (69)

Komentarai:

VVER, 2016 10 10 17:45
Tai gal taip ir butu geriau??:}}Dabar rusų pensininkai veteranai gautu 800euru pensijas,o vokiečiu veteranai "laimetojai"130euru pensijas..:}}}

Tamstele, vėl jūsų homo sovietikus mentalitetas rodosi :)

Amerika vis tiek būtų atėjusi, išvaikiusi adolfuko šutvę, ir vokietija kapituliuotų kaip paprastai. Vienintelis skirtumas- SSRS būtų subyrėjusi 50 metų anksčiau laiko, ir raudonieji utėlės nebūtų galėję skleist po pasaulį savo maro. Kad rusai "vieni laimėjo antrą pasaulinį", tai tik propagandinės pasakėlės, kuriom jūs, kaip bebūtų keista, patikėjot. Gal savo tvarkaraštyje galėtumėt sumažinkit laiko rusų tv, jus ji neigiamai veikia.

Reideris, 2016 10 09 15:59
Ukrainos ir Rusijos tv reportažai apie tapati įvyki Lietuvoje..Kas melavo,kas sake teisybe siulau patikrint patiems...:}}
-------------
"Rosija" kanalo šedevras :
https://www.youtube.com/watch?v=RIfXrsEmmkI

ir Ukrainos kanalo RTVI reportažas apie tapati ivyki...

https://www.youtube.com/watch?v=b5VXGayLnts

--------------------
Pamąstykit kodėl skiriasi vakaru tv rodomi reportažai apie Sirija nuo Rusijos rodomu reportažu...:}}Ir kas meluoja ,o kas ne..:}}

Reideris to VVER, 2016 10 09 15:41
O žinot kas juokingiausia? Rusai turi dėkot fortūnai, nes jei būtų užpuolę pirmi, karas būtų pasibaigęs rusijos pralaimėjimu, visai kaip per pirmą pasaulinį karą :)
-------------------
Tai gal taip ir butu geriau??:}}Dabar rusų pensininkai veteranai gautu 800euru pensijas,o vokiečiu veteranai "laimetojai"130euru pensijas..:}}}

Reideris to Vytenis, 2016 10 09 15:39
Kalba eina apie 1944 m. Vokiečiams tai metais nereikėjo įremti pistoletų lietuviams į galvas, kad eitų kariauti.
----------------------
1944metais batalionai kuriuose buvo apie 30000 vyrų išsilakstė ir nieks savo noru kariaut nėjo{Vėliau panašus skaičius eme partizanaut miškuose..Jei tiksliai pamenu Kurše buvo vienas lietuviu batalionas kuris saugojo pajuri nuo "išsilaipinimo"iš juros..Ten jis ir liko iki pat kapituliacijos...Musų paskutinis prezidentas Jonas Žemaitis iki 1944metų ūkininkavo savo sodyboje,ir tik atėjus rusams išėjo i mišką..:}}

VVER, 2016 10 08 19:23
Sovietų logika buvo paprasta: jei prieš kulkosvaidį pasiųsi keletą karių kuopų, tai anksčiau ar vėliau vokiečių kulkosvaidininkui baigsis amunicija ir Raudonoji Armija galės žygiuoti toliau.

Kai kuriais atvejais, prisigėręs vadas, pvz. pulko vadas nuspręsdavo pats laimėt karą, ir liepdavo savo kariams pulti, ir nesustoti pulti kol pasieks berlyną :)

Vytenis to Reideris, 2016 10 08 18:03
"naciai,kaip sovietai nesismulkino,ištisus lietuvių kaimus siuntė į karą įrėmę pistoletą į pakaušį".
-----
Kalba eina apie 1944 m. Vokiečiams tai metais nereikėjo įremti pistoletų lietuviams į galvas, kad eitų kariauti. Lietuviai vokiečiams padėjo savanoriškai, nes suprato, kad į Lietuvą grįžus sovietams visai lietuvių tautai bus riesta. Lietuviai padėjo vokiečiams priešintis sovietų spaudimui Lietuvoje. Kai vokiečiai buvo išstumti iš Lietuvos teritorijos, teko partizanauti slepiantis miškuose.
-----
The South will rise again!

Reideris to nordiškas, 2016 10 08 07:27
naciai,kaip sovietai nesismulkino,ištisus lietuvių kaimus siuntė į karą įrėmę pistoletą į pakaušį.
---------------
Jo vokiečiai taip lietuvius "ginė" su pištalietais,kad net nepajėgė priverst vieninteliu lietuviu iš Pabaltijo tautų ir apskritai iš visos rytų Europos SS pulko ar bataliono suorganizuot..Kur ten bataliono net kuopos lietuviu nesurinko po SS vėliava..:}}
Ne lietuviai masiškai stojo i savyginos batalionus,bet kariaut sutiko tiko po ietuvos vėliava ir tik Lietuvoje..Sako 20batalionu vyru buvo susirinkę,tik išsilakstė bandant vokiečiams pasiust i rytų frontą...O atėjus sovietams tie patys išėjo i miškus..:}}
---------

Война после войны. Литва против СССР
https://www.youtube.com/watch?v=PjZ427QlkCo


Vytenis, 2016 10 08 02:22
Sovietų logika buvo paprasta: jei prieš kulkosvaidį pasiųsi keletą karių kuopų, tai anksčiau ar vėliau vokiečių kulkosvaidininkui baigsis amunicija ir Raudonoji Armija galės žygiuoti toliau. Ir su tokia logika sovietai nužygiavo iki Berlyno. Jie pasiekė pergalę. Lemiamą reikšmę turėjo milžiniškas mobilizacinis resursas.

VVER, 2016 10 07 15:43
Karo pradžia rusai prašliapino,nes patys planavo užpult Vokietija liepos men

O žinot kas juokingiausia? Rusai turi dėkot fortūnai, nes jei būtų užpuolę pirmi, karas būtų pasibaigęs rusijos pralaimėjimu, visai kaip per pirmą pasaulinį karą :)

nordiškas, 2016 10 07 00:06
Mano senelis dalyvavo mūšiuose Kurše. Raudonojoje pusėje. Žinoma, buvo jau karo Europoje pabaiga. Beviltiška nacių armijos padėtis. Bet bėgimas prieš kulkosvaidžius ir ten buvo ant bangos. O dar kai artilerija pradėjo savo darbą,tai mažai kas ir iki kulkosvaidžių pribėgo. Iš senelio kaimo grįžo sveiki tik du vyrai. Tiesa,kažkuriam kariui neatlaikė nervai, pakasė kastuvu kapitonui raktikaulį,už tai kažkas pistoletu pakasė jam galvą suvisam, pakol surado sovietai pamainą,baigėsi operacija. Taip pat minėjo,kad tarp paimtų belaisvių buvo ir lietuvių,vienas iš Grūšlaukės ir vienas iš Lenkimų,naciai,kaip sovietai nesismulkino,ištisus lietuvių kaimus siuntė į karą įrėmę pistoletą į pakaušį.

Reideris to VVER, 2016 10 06 20:11
Bėgimas prieš kulkosvaidžius parsidejo vėliau ,kokiais 1942m.1943metais rusai masiškai pradėjo imt kalinius ir tremtinius i kariuomenę..Teko su vienu tokiu pabendraut,tai paėmes cerkelia papasakodavo apie rusų "kariavimo budą"..Vienas pasakojimas ypač isiminė..Geležinkelio bėgiai uz ju ant kalveles isitvirtine vokiečiai:vienas sunkusis kulkosvaidis,du,tris lengvieji ir pestininkai..Tai va ta kalvele buvo nuspresta uzimt šturmu..Pakila bataliono pirma kuopa ir i puolima..iš kuopos nieko neliko..Pakila antra ir išturma iš kuopos nieko neliko..O treciojoje kuopoje pasakojimo herojus...Komanda :patgotovitsa ir po minutės "atboi"..budim atakovat posli art padgatovki...Va tai per pusvalandi tupi sovietu soldofonai palidojo 2 kuopas 250jaunu ,sveiku vyru..Kas anksčiau neleido artpadgatovkos padaryt??:}}Ir taip kariavo visa sovietinė kariuomenė 1941-1944metais...:}}
Beje tas pasakotojas buvo tremtinys 1941metais ištremtas i Lietuvos 16 metu su šeima i Altajaus kraštą...

Reideris to VVER, 2016 10 06 20:03
Štai atėjo 2 pasaulinis karas, ir rusai tikėjosi veikt kaip visada- pult prieš kulkosvaidžius. Rezultatas- 1941 prasliapinta armija.
----------------------
Vėl meluojat tamstele..Karo pradžia rusai prašliapino,nes patys planavo užpult Vokietija liepos men...:}}Tam i pasienio ruoža buvo sutrauktos geriausios RA dalys...10-20km .nuo sienos visi miškai ir miškeliai birželio 22d.buvo prikišti tiek kariuomenes ,kad nebuvo net kur musei nutupt..Dar gyvi liudininkai...tad meluot sunkiai gaunas...Kitos armijos dalis vyko i pasieni ir turėjo but išskleistos ne vėliau birželio 30dienos..:}}Štai tuose miškuose ir miškeliuose,bei geležinkelio mazguose ir supleškėjo geriausios sovietu kariuomenes dalys...Ko nesupleškino vokiečiu aviacija ir artilerija buvo sunaikinta katiluose,po veržlaus tanku pleišto ir apsupimo..Ka veikė milijonai rusų kariu pasienio zonoje rusai iki šiol slepia,nes archyvai apie ta laikotarpi iki šiol įslaptinti..:}

VVER, 2016 10 06 15:23
sovietų armija atrodė kitaip nei 1939 m. Mūšiuose su vokiečiais sovietai išmoko kariauti. Dėl to jie taip lengvai pralaužė suomių gynybą 1944 m.

Sovietai išmoko kariauti :) Gerai, tamstele, pravesiu jums trumpą istorijos kursą.

Mėgstamiausia rusų taktika yra vadinamoji "žmonių banga"- pulti glaudžiomis gretomis iš priekio. Kaip tikriausiai žinote, tokia taktika atneša didžiulius nuostolius, o 19a. pabaigoje atsiradus kulkosvaidžiui tapo visiškai nepraktiška. Tačiau rusų akyse kulkosvaidis yra supuvusių vakarų išmislas, neprilygstantis rusų galiai, tad jo į jo efektą kreipt dėmesio nereikia.

Štai atėjo 2 pasaulinis karas, ir rusai tikėjosi veikt kaip visada- pult prieš kulkosvaidžius. Rezultatas- 1941 prasliapinta armija. Prieita iki to kad sovietai ėmė paleist kalinius ir siųst į armiją, tarp jų ir tokį konstantiną rokosovskį, lenką. Jis buvo suimtas už tai kad buvo iš prakeiktos fašistinės-imperialistinės-buržuazinės lenkijos. Būtų vargšelis kalėjime ir galą gavęs, bet, kad sovietams trūko žmonių, nes buvusieji išbėgo prieš kulkosvaidžius, tai jį paleido, ir atvežė į frontą.

Rokosovskis išanalizavo situaciją ir pasiūlė rusų armijos tarpe negirdėtą dalyką- užuot bėgus prieš kulkosvaidžius, gal geriau nebėgt prieš kulkosvaidžius? Vietoj to, geriau pult iš flango, kur kulkosvaidžių nėra. Didžiam rusų generolų nustebimui, rokosovskio taktika nebėgt prieš kulkosvaidžius pasirodė esanti labai efektyvi. Tokia efektyvi, kad 16-a armija, kurioje rokosovskis bazavosi, tapo pirma, kuriai už karinius nuopelnus suteiktas gvardijos titulas. Žinoma, geriausia tuo metu buvo tiesiog pritaikyt rokosovskio taktiką visai sovietų armijai, ir ji jau būtų berlyne 1942-43. Bet daugumos sovietų vadų akimis, kaip tas prakeiktas lenkas fašistas gali nurodinėt velikajai deržavai nebėgt prieš kulkosvaidžius, tikriausiai jis su vokiečiais surengė konspiraciją, kad jie tyčia prieš jį pasiduotų, tada jis būtų paaukštintas ir atiduotų velikąją deržavą fašistams.

Vis dėlto kai kurie vadai, matydami kokius rezultatus pasiekia rokosovskis, nebėgdamas prieš kulkosvaidžius, ėmė mąstyti, galbūt, te visų rusų tėvas atleidžia jų nuodėmingoms mintims, bėgt prieš kulkosvaidžius nėra geriausia išeitis? Vienas iš tokių vadų buvo Vasilijus Čiuikovas, savo vadovaujamos armijos daliniams, pagal aplinkybes, leidęs nebėgt prieš kulkosvaidžius. Įdomu tai, kad žukovas, supykęs, kad armija nebėga prieš kulkosvaidžius, būtų atvažiavęs ir perėmęs vadovavimą, tad čiuikovas savo štabą pastatė ne užnugaryje, bet ant fronto linijos, kur žukovas jo negalėjo pasiekti. Puolantys vokiečiai jam buvo mažiau baisūs nei savi viršininkai :)
Tad širstančiam žukovui neliko nieko kita, kaip tik pastatyt savo paties armiją ne tiesiai prieš kulkosvaidžius, o į šoną. Taip žukovas, netyčia, puolė iš flango, toliau nuo kulkosvaidžių, ir laimėjo stalingrado mūšį :) Žinoma, už šį netyčiuką jis "atsigriebė" dnepro ir rževo operacijomis, kur prieš kulkosvaidžius puolantys rusai paklojo daugiau nei 2 milijonus žuvusių.

Šie "laimėjimai", kartu su tokiais mūšiais kaip prie narvos, kur žuvo daugiau sovietų karių nei per visą žiemos karą, reiškė, kad sovietai, 1941 prasliapinę reguliariąją armiją, 1944 jau baigia prasliapint ir rezervistus :) Tai kėlė nerimą, nes galės pasikartot 1 pasaulinio karo scenarijus, kai rusų kariai tol bėgo prieš kulkosvaidžius, kol jų nebeliko ir rusija kapituliavo.

Spręsdamas šią dilemą stalinas staiga prisiminė rokosovskį, išgarsėjusį armijoje, kad priešingai nei daugelis kitų, nebėga prieš kulkosvaidžius. Tai išsikvietė jį ir paklausė jo profesionalios nuomonės apie situaciją. Rokosovskis pasakė: "Manau, kad nereikia bėgt prieš kulkosvaidžius. Vietoj to, pulkim iš flangų, kur kulkosvaidžiai nepastatyti". Kaip rašoma, stalinas didžiai abejojo šiuo planu, bet, bijodamas kad kitu atveju sovietams gali pasibaigt armijos, sutiko.

Pirmąkart rokosovskio taktika nebėgt prieš kulkosvaidžius pritaikyta strateginiame lygyje. Tai buvo operacija "bagration", pasibaigusi triuškinančia sovietų pergale. Sovietai šioje operacijoje sunaikino ir užgrobė tiek daug vokiečių kulkosvaidžių, kad kai vėliau žukovas puolė prieš kulkosvaidžius zėlovo aukštumose, vokiečiams paprasčiausiai nebeliko pakankamai kulkosvaidžių, ir žukovas galiausiai sugebėjo vokiečius užmėtyti kepurėmis, ir vėliau savo memuaruose galėjo dar daugiau pūstis, koks jis karo genijus. Štai kaip sovietai "išmoko kariauti" :)

Tiesa, taktika nebėgt prieš kulkosvaidžius rusų akademiniuose sluoksniuose išlieka labai kontraversiška tema, šio metodo kritikai tvirtina, kad tai yra prakeiktų fašistų- imperialistų prasimanymai. Kaip tiesa, rusų kariniai patarėjai ir vėlesniuose karuose angoloje, viduriniuose rytuose, vietname, vietinėms armijoms liepdavo pult prieš kulkosvaidžius. Šiuo atveju vietnamas buvo įdomus, nes kai kurie vadai rusų patarėjų klausydavo, bet kai kurie, vadovaudamiesi karo su prancūzais patirtimi, rusų patarėjus siųsdavo ant trijų raidžių. Dėl to, ar vietnamo karas buvo laimėtas bėgant prieš kulkosvaidžius, ar nebėgant, taip pat išlieka stipriai diskutuojama tema rusijoje.

Vytenis to VVER, 2016 10 05 23:42
1944 m. Suomijai teko kovoti ne tik su Sovietų Sąjunga, bet ir su Didžiaja Britanija, kuri oficialiai paskelbė karą Suomijai. Suomija neturėjo jokių šansų atlaikyti rusų ir britų karinio spaudimo. Kai Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą, suomių karinė vadovybė daug laiko ir pastangų skyrė gynybinių įtvirtinimų įrengimui pasienyje su Sovietų Sąjungą. Suomiai į šiuos įtvirtinimus dėjo daug vilčių-tikėjosi, kad sovietai jų nepralauš. Bet 1944 m. suomių viltys subyrėjo į šipulius-sovietai panaudoję aviaciją ir artileriją pralaužė gynybinius įtvirtinimus. Suomiai gelbėdami savo kailį buvo priversti iš savo teritorijos varyti vokiečių dalinius. Jie tokiu būdu išsiprašė taikos. Stalinas sutiko, nes tuo metu jam reikėjo galvoti apie žygį į Berlyną, o ne į Helsinkį. 1944 m. sovietų armija atrodė kitaip nei 1939 m. Mūšiuose su vokiečiais sovietai išmoko kariauti. Dėl to jie taip lengvai pralaužė suomių gynybą 1944 m.

VVER, 2016 10 04 20:59
O varge,1945metais Stalinui jau buvo giliai pochui ta JAV lendlizo programa..Jei bent dometumėtės istorija tai JAV dar 1943metais primigtinai reikalavo iš Suomijos sutikt su TSRS sąlygomis ir pasitraukt iš karo nes vėliau sąlygos bus dar sunkesnės

Oi tu varge vargeli. Pirma, taika su suomija pasirašyta 1944, tuo metu kai kacapai gavo į kaulus tokiose vietose kaip mūšis dėl narvos. Antra, už suomijos nugaros stovėjo švedija, labai suinteresuota, kad kacapai stovėtų kuo toliau nuo jos sienos. Jei nežinot, švedija tuo metu sukaupė didžiulius turtus ir įgavo daug draugų pardavinėdama ginklus abejoms pusėms.

Taigi, karo su suomija kacapai ne tik neturėjo šansų laimėti, bet šalia dar ir vokiečiai šikną tarkuoja. Tad gudriajam stalinui neliko nieko kita, kaip tik parudavusiomis kelnėmis prašyti taikos.

VVER, 2016 10 04 20:47
Aš Stalino nei garbinu,nei šlovinu,bet esu realistas,nedaug buvusiu banku plėšiku sugeba tapt gensekais ir generalisimais..}}Stalinas buvo gudrus ir begalo gudrus,kitu atveju jo karjera butu baigusis dar 1926metais po Lenino mirties

Ką jūs tamstele, rusų pasaulyje nusikaltimai praktiškai yra valdžios sertifikatas.
Putinas- buvęs kgb istrebitelis.
Lukašenka- buvęs kolūkio kombinatorius.
Janukovičius- sėdėjo kalėjime už apiplėšimą.
Novarosyjos didvyris Zacharčenko- buvęs mafijos torpeda.

Jeigu jūsų brangusis stalinas buvo toks gudrus, tai kodėl, vokiečiams įsiveržus, apsitriedė iš baimės ir užsidarė savo viloje, kelias savaites nieko nepriimdamas, kol politrukai neatvažiavo, praktiškai maldaudami sugrįžti? Neatrodo, kad tokius veiksmus atliktų labai gudrus arba, galbūt, supančioje aplinkoje sugebantis susigaudyt asmuo :)

Reideris, 2016 10 04 19:38
Ukrainos naujienos:rusai bliauna,kad jau tenka pardavinėt dujas Ukrainai mažesne kaina nei jos realiai kainuoja...:}}
----------------------
Потери российской казны от скидки на газ для Украины в первом квартале превысят ожидаемые доходы от роста экспорта российского топлива за весь 2016 год на 285 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект поправок к бюджету-2016.


Reideris to VVER, 2016 10 04 19:28
Stalinas buvo ne gudrus, stalinas buvo apsitriedęs iš baimės. Jei jis imstųsi okupuoti visas šalis, kurias nori, amerika galėjo nutraukti lendlizą- vienintelę rusų nepadvėsimo priežastį :) Galiu pridėt įdomią istoriją.

Lakūno-aso Aleksandro Pokryškino eskadrilės mėgstamiausias lėktuvas buvo amerikiečių P-39 Airacobra. Taip gerai jie skraidė, kad sovietų aparatčikams neramu pasidarė, kad geriausi rusų pilotai skraido amerikietiškais naikintuvais :)
Tai viršūnėlės išsikvietė Pokryškiną ir paprašė, kad persėstų į vietinės gamybos "net anologov v myre". Bet tas tik atšovė "Ačiū, bet gyvent dar neatsibodo" :)))
------------------------
O varge,1945metais Stalinui jau buvo giliai pochui ta JAV lendlizo programa..Jei bent dometumėtės istorija tai JAV dar 1943metais primigtinai reikalavo iš Suomijos sutikt su TSRS sąlygomis ir pasitraukt iš karo nes vėliau sąlygos bus dar sunkesnės..Taip ir atsitiko suomiai prarado Petsdamo kasyklas ir viena iš didžiasiu Europoje celiuliozes fabriku...Bei galimybe 50metu vykdyt savarankiška užsienio politiką..:}}
Šia tema siulyčiau paskaityt rusų istorika M.Solonina ir jo "birželio 25-oji,kvailystė ar agresija prieš Suomija"..:}}


Reideris to VVER, 2016 10 04 19:22
Tamstele, ko jau ko, o kad staliną pradėsit šlovint, nesitikėjau. Ar nebūsit užsimaskavęs homo sovietikus?
--------------------
Aš Stalino nei garbinu,nei šlovinu,bet esu realistas,nedaug buvusiu banku plėšiku sugeba tapt gensekais ir generalisimais..}}Stalinas buvo gudrus ir begalo gudrus,kitu atveju jo karjera butu baigusis dar 1926metais po Lenino mirties

VVER, 2016 10 04 18:10
Galutiniame variante TSRS gavo viska ko norėjo pradžioje ir dar daugiau{išskyrus Suomijos pilna okupacija:}}

Armėnų radijo klausia: ar tiesa, kad pilietis ivanovas loterijoje laimėjo naują automobilį? Atsakome: tiesa. Tik ne loterijoje, o kortų lošimę. Ir ne automobilį, o butelį šnapso. Ir ne laimėjo, o pralošė.
Stalinas buvo per daug gudrus kad isiveltu i panašia nesamonia ir su Suomija,kai savo pašonėje turėjo partizaninius Gudijos,Ukrainos,Pabaltijo ir Lenkijos judėjimus 1945-1957metais

Tamstele, ko jau ko, o kad staliną pradėsit šlovint, nesitikėjau. Ar nebūsit užsimaskavęs homo sovietikus?

Stalinas buvo ne gudrus, stalinas buvo apsitriedęs iš baimės. Jei jis imstųsi okupuoti visas šalis, kurias nori, amerika galėjo nutraukti lendlizą- vienintelę rusų nepadvėsimo priežastį :) Galiu pridėt įdomią istoriją.

Lakūno-aso Aleksandro Pokryškino eskadrilės mėgstamiausias lėktuvas buvo amerikiečių P-39 Airacobra. Taip gerai jie skraidė, kad sovietų aparatčikams neramu pasidarė, kad geriausi rusų pilotai skraido amerikietiškais naikintuvais :)
Tai viršūnėlės išsikvietė Pokryškiną ir paprašė, kad persėstų į vietinės gamybos "net anologov v myre". Bet tas tik atšovė "Ačiū, bet gyvent dar neatsibodo" :)))

Reideris to VVER, 2016 10 04 17:48
Nenusišnekėkit, tamstele. Jei suomiai su 8 silpnai ginkluotomis divizijomis sumušė SSRS, tai ką bekalbėt apie vokietiją.
--------------
Jus tamstele gal bent kokia istorine knyga pradžiai perverskit,jei skaityt tingit..:}:}}Galutiniame variante TSRS gavo viska ko norėjo pradžioje ir dar daugiau{išskyrus Suomijos pilna okupacija:}}

Kaip papildoma gavimą galima užskaityt Petsdamo nikelio kasyklas pavogtas iš Suomijos 1944metais ir didžiausia Suomijos celioliozes fabriką,kuris produkcijos gamino daugiau nei visa TSRS pramonė kartu sudėjusi...:}}

Suomiams padėjo gamta su savo nesibaigiančia tundra,pelkėmėmis,miškais..Čia ta pati situacija kaip ir su Jugoslavija per Hitlerinės Vokietijos okupacijos laikotarpi kur 250tukst.vokiečiu kariu taip ir nepajėgė įveikt partizanu kalnuotose vietovėse...Stalinas buvo per daug gudrus kad isiveltu i panašia nesamonia ir su Suomija,kai savo pašonėje turėjo partizaninius Gudijos,Ukrainos,Pabaltijo ir Lenkijos judėjimus 1945-1957metais..Partizaninio karo su Suomija laimėt neimanoma ,net JAV neįstengė nugalėt Vietname,o TSRS Afganistane...
Tas pats dabar vyksta Sirijoje,tik begalvis Putinas to nesuvokia skirtingai nei Stalinas 1944metais..:}}

Reideris to GRU pasekejas, 2016 10 04 17:36
http://www.vaistai.lt/paieska/valerijon%C5%B3.html

Va, numeciau linka, tu nusipirk, gal pades!
---------------
Gal ir Rusijai numesi koki linką,nes merdėjimas tai negyvenimas..}}Galiu padėt ligoniui: Vienintele laida 2016m.kisel tv skirta ekonomikai{rusai mielai sprendžia amerikonu bėdas,Sirija,JAV rinkimus,bet nesavo problemas:}}"Pravo golosa" 2016-09-30d
------------
Право голоса с Дмитрием Куликовым - Выпуск 30.09.2016 Оттолкнулись от дна?

https://www.youtube.com/watch?v=UOypnfYUHwQ
-------------

Keista net 58proc.rusu mano kad padėtis toliau sparčiai blogėja,42proc.mano kad padėtis"stabili"ir nei vienas procentas nemano kad kas nors Putino Rusijoje gerėja..:}}

VVER, 2016 10 04 15:11
Tai jau apskritai pasakos..:}}Vokiečius užpult Prancūzija ,Lenkija ir UK paskatino vienintelis dalykas:saugus užnugaris,jei dar tiksliau Molotovo -Ribentropo paktas..Be Molotovo-Ribentropo pakto VVII apskritai butu tapęs neįmanomas,nes Hitleriui nebutu užtekę nei pajėgų nei juo labiau ištekliu žaibo karui..Paprašant paprasčiau Hitleris nebutu drisęs prieš TSRS palikt 10silpnu divizijų Lenkijoje ir visa galia nukreipt i vakaru Europa

Nenusišnekėkit, tamstele. Jei suomiai su 8 silpnai ginkluotomis divizijomis sumušė SSRS, tai ką bekalbėt apie vokietiją. Net su vokiečių armija vakaruose rusai būtų nugalėti. Netikit? Būtent tai atsitiko pirmo pasaulinio karo metu. Vokiečių imperinei armijai veržiantis į prancūziją, rusai sumanė smeigt į nugarą. Tik vokiečių pajėgos, tuo metu vadovaujamos Paulo von Hindenburgo, taip davė kacapams į dantis kad tie bėgo iki pat rostovo, kol galiausiai kapituliavo brest-litovsko sutartimi, kurią beje, netruko sulaužyti vokietijai kapituliavus prieš vakarus, ko vertos sutartys su rusais visi žinom :)

Išvada: prieš išsivysčiusių pasaulio šalių armijas, rusų- tuščia vieta. Va, jei reikia grobti silpnesnes kaimynines valstybes, arba rengt genocidą tautoms, atsisakiusioms klauptis prieš carą, čia tai rusams lygių nėra :)GRU pasekejas to Reideris, 2016 10 04 10:51
http://www.vaistai.lt/paieska/valerijon%C5%B3.html

Va, numeciau linka, tu nusipirk, gal pades!

Reideris, 2016 10 03 18:53
Toliau dideja skylė Rusijos biudzete::;}}:
-------------------------------
Минфин России подготовил поправки в бюджет 2016 года, согласно которым его дефицит составит 3,03 триллиона рублей, или 3,7 процента ВВП. Таким образом, он вырастет на 670 миллиардов рублей по сравнению с текущим прогнозным показателем (2,36 триллиона). Об этом свидетельствует законопроект, опубликованный на официальном портале нормативных актов.

Reideris to VVER, 2016 10 03 18:48
Vietoj to, vakarai vėl nuolaidžiauja rusijai, ne tik ukrainos, bet ir sirijos klausimu.
-------------
Ir kurgi vakarai nuolaidžiauja Rusijai Sirijoje??:}}Gal tiekdami ginklus Saudo Arabijai,o tie juos perduodami nuosaikiajai opozicijai??:}}Iš tu pačiu TOW konpleksu nuleisti 3 rusų malūnsparniai yra pats didžiausias vakaru nuolaidžiavimas..:}}
Sirijoje vakarai rusu įvėlė i tikra konflikta kuris brangiai kainuoja,o sprendimo nėra ir negali but..ir iš kurio Putinas pasitraukt negali..Tad belieka laukt galo..Rusijai buvo atvirai pagrasinta,kad jei Alepas kris rusų laukia sankcijos uz Sirija...:}}

Reideris to Vytenis, 2016 10 03 18:42
Taip, žvelgiant į žemėlapį viskas atrodo paprastai: jei Vokietija puola Lenkiją, tai reikia Vokietiją užpulti iš Vakarų. Bet bėda buvo ta, kad Vakarai nebuvo pajėgūs užpulti. Prancūzai savo pinigus sukišo į Mažino liniją ir net neplanavo karo veiksmų plėtoti už šios linijos ribų. Hitleris visa tai suvokė ir nepabijojo užpulti Lenkijos.
-------------------------
Tai jau apskritai pasakos..:}}Vokiečius užpult Prancūzija ,Lenkija ir UK paskatino vienintelis dalykas:saugus užnugaris,jei dar tiksliau Molotovo -Ribentropo paktas..Be Molotovo-Ribentropo pakto VVII apskritai butu tapęs neįmanomas,nes Hitleriui nebutu užtekę nei pajėgų nei juo labiau ištekliu žaibo karui..Paprašant paprasčiau Hitleris nebutu drisęs prieš TSRS palikt 10silpnu divizijų Lenkijoje ir visa galia nukreipt i vakaru Europa...Na o be Stalino patiektu degalu ir tepalu ,apeit Mažino linijos Hitleris net nebutu pajėgęs..

Reideris, 2016 10 03 18:33
Be to, įsivėlimas į ginkluotą konfliktą su Rusija didina branduolinio ginklo panaudojimo riziką. Kodėl Vakarai turi rizikuoti Londono ar Paryžiaus gyventojų saugumu dėl teritorijos, kurios gyventojų daugumą sudaro rusai?
---------------
Paskutini karta toki pat brieda paišė vakarų lyderiai dėl fašistinės Vokietijos 1938-1941metais..Vios nuolaidos baigėsi Paryžiaus ir Prancuzijos okupacija ir masiniai Londono bombardavimais bei antru pasauliniu karu..Niekas branduolinio ginklo nenaudos,tai tik atbaidymo priemone..Nes rusas pilnai suvokia ,kad gaus adekvatu atsakymą i Sankt Peterburgą ir Maskva,o visa šita suirute tikrai pasinaudos kinai ir užims Tolimuosius rytus ir Sibirą...Ir apskritai vakarams ginklu kištis i Ukrainos konfliktą nei reikia nei nėra jokios prasmės..Viskas ko reikia vakarai daro ir taip:remia Ukraina finansiškai,bei stiprina jos kariuomenę žlugdydama visus Kremliaus planus,visa kita per laiką atliks ekonomika ir Ukrainos kariuomenė..:}}

Reideris to Algimantas, 2016 10 03 02:19
Algimantai ar n afta kainuotu 40usd uz bareli ar 60usd tai vis tiek Rusijos neišgelbės..Ubagu skaičius dideja nepaisant visų "gosprogramų ,importzamesceniju ,perovoruženiju ir panašaus Putiniško briedo..:}}:
---------------------------
"Голодец увидела устойчивый рост бедности в России"

https://lenta.ru/news/2016/10/01/poor/

Rusai nebeturi pinigu,tad perka mažiau...Nebereikalinga net importazamescenije,nebera net kam pirkt pigaus surio su 99proc.palmių aliejaus..:}

Algimanas to Reideris, 2016 10 02 02:02
2013 Rugpjūtį, Urals nafta kainavo doleriu brangiau už Brentą. Ar suprantat kokie maži skirtumai tarp naftos rūšių, ir ar išvis suprantat ką kalbat? Po tokių perliukų, pradedam abejoti ar jus tikrai turit kompetencijos piešti savo planą-varaną:)

Algimantas to Reideris, 2016 10 02 01:59
"Brent markė šiandien kainuoja 47,84usduz bareli..Rusijos biudzetas nustatytas 50usd uz bareli..Minusas 2,26usd ..Jie imami iš rezerviniu fondų...Tačiau svarbiausia rusams yra Urals naftos kaina,o čia vos 40usd uz bareli.."

Vėl Grimų pasakos. Penktadienį biržos užsidarė Brent kainuojant 50$, WTI ~49, Urals ~48. Urals yra pigensė už Brent, šiu momentu pigesnė ir už WTI, būna ją aplenkia. Bet dinamikos skirtumai 2-3 doleriai max. Kur reikia žiūrėti ar ką sapnuoti kad ištraukti vos Uralą vos 40, prie 47,8 Brento??? suradau istorinį skirtumą, nuo 2012 metų. 2015 m. lapkritį skirtumas buvo beveik 4 doleriai.

Vytenis to VVER, 2016 10 02 01:01
Kodėl Vakarai turi ginti šalį, kuri pati nepasipriešino agresoriui? Juk Ukraina Krymą atidavė be kovos. Be to, įsivėlimas į ginkluotą konfliktą su Rusija didina branduolinio ginklo panaudojimo riziką. Kodėl Vakarai turi rizikuoti Londono ar Paryžiaus gyventojų saugumu dėl teritorijos, kurios gyventojų daugumą sudaro rusai? Kalbant apie Vakarų veiksmus Antrojo pasaulinio karo pradžioje, reikia pasakyti, kad nei britai, nei prancūzai nebuvo pakankamai investavę į savo sausumos pajėgų puolamąjį potencialą. Taip, žvelgiant į žemėlapį viskas atrodo paprastai: jei Vokietija puola Lenkiją, tai reikia Vokietiją užpulti iš Vakarų. Bet bėda buvo ta, kad Vakarai nebuvo pajėgūs užpulti. Prancūzai savo pinigus sukišo į Mažino liniją ir net neplanavo karo veiksmų plėtoti už šios linijos ribų. Hitleris visa tai suvokė ir nepabijojo užpulti Lenkijos.

VVER, 2016 10 01 15:52
Žiūrim į ukrainą. Viskas ką vakarams reikėjo padaryti, tai dislokuoti vieną desantininkų brigadą į kerčę, rusijos-krymo pasienį, ir jokie žalieji žmogeliukai nebūtų praėję. Vietoj to, vakarai vėl nuolaidžiauja rusijai, ne tik ukrainos, bet ir sirijos klausimu. Žinoma, jūs galit kiek norit fantazuot apie savo "planą varaną" :)

http://www.nytimes.com/interactive/2016/09/30/world/middleeast/john-kerry-syria-audio.html?_r=0

His frustrations and dissent within the Obama administration have hardly been a secret, but in the recorded conversation, Mr. Kerry lamented being outmaneuvered by the Russians, expressed disagreement with some of Mr. Obama’s policy decisions and said Congress would never agree to use force.

Planas varanas :)))

VVER, 2016 10 01 15:43
Vokietija {Hitleris su aplinka}norėjo but melžėja,bet tam neturėjo nei ištekliu,nei proto skirtingai nei dabar JAV ir vakarai

Jūs visiškai teisus, tamstele. Jei vakarai būtų ėmęsi veiksmų, užuot nuolaidžiavę, kai vokietija prievartavo lenkiją (su kuria buvo pasirašę savitarpio pagalbos sutartį), tai antras pasaulinis karas būtų 1939-ais ir pasibaigęs, beveik visa vokietijos armija buvo rytuose.Reideris to VVER, 2016 10 01 11:20
Tai nacių vokietija irgi buvo melžiama karvė? Nes kai vokietija užpuldinėjo vakarų sąjungininkes, tai jie hitlerį kvietė į konferencijas, lygiai kaip dabar putlerį.
-------------------------
Ne naciu Vokietija melžiama karve nebuvo.Neturėjo nei naftos nei duju nei metalu..Vokietija {Hitleris su aplinka}norėjo but melžėja,bet tam neturėjo nei ištekliu,nei proto skirtingai nei dabar JAV ir vakarai..Šeip Hitleris su aplinka labai primena Putina ir co..Ten vienas anglu žurnalistas Hitlerio ministrus vadino paštininkais su ministro alga...Kažkas panašaus ir Rusijoje..Va Šoigu melioracijos inžinierius pagal išsilavinimą,vadovauja Rusijos gynybos ministerijai..:}}

VVER, 2016 09 30 23:28
Vakarai ne bestuburiški,o tiesiog nenori žudyt lengvai melžiamos karvės,jie tik norėtu kad ji paklustu ir tiek

Tai nacių vokietija irgi buvo melžiama karvė? Nes kai vokietija užpuldinėjo vakarų sąjungininkes, tai jie hitlerį kvietė į konferencijas, lygiai kaip dabar putlerį.

Reideris to VVER, 2016 09 30 23:07
Jei vakarai rusijai paskelbtų naftos embargą, tai ji iš ukrainos, sirijos, moldovos, gruzijos, kurilų, ir tikriausiai karaliaučiaus išsinešdintų jau kitą dieną :) Bet problema ta, kad vakarai tam per daug bestuburiški.
--------------------
Vakarai ne bestuburiški,o tiesiog nenori žudyt lengvai melžiamos karvės,jie tik norėtu kad ji paklustu ir tiek..Be to vakarai nelabai nori,kad Rusijos silpnėjimo metu sustiprėtu Kinija Tolimuosiuose rytuose ir Sibire..Kinu melžt lengvatinėmis salygomis neišeis..Vien šiemet Kapitalo nutekėjimas iš Rusijos i vakarus oficialiai siekia beveik 60milijardu usd..Ps viena VRM pulkininką užsienio sąskaitotuose rasta 300milijonu euru..Ne vakarai tokios karves nenužudys,tačiau ir paleist negali..:}}


VVER, 2016 09 30 22:40
Jei vakarai rusijai paskelbtų naftos embargą, tai ji iš ukrainos, sirijos, moldovos, gruzijos, kurilų, ir tikriausiai karaliaučiaus išsinešdintų jau kitą dieną :) Bet problema ta, kad vakarai tam per daug bestuburiški.

Reideris to VVER, 2016 09 30 22:31
Apsuptas Alepas. Alepo kontrolė lems karo baigtį.
------------------
Jei bent karteliais pastebėtumėte ka Solovjovo laidoje kalba Rusijos Artimųjų rytų instituto ekspertai,tarp ju ir tas Bachdasarovas,tai karas Sirijoje truks dar ne viena dešimtmetį..:}}}Alepo paėmimas reikš tiesioginius Asado režimo bombardavimus ir priešlėktuviniu ginklu pardavima nuosaikiajai opozicijai,bei sankcijas Rusijai..
Ar girdėjote ka apie Rusija kalba kandidato i prezidentus D.Trampo busimasis viceprezidentas M.Pencas{jei laimėtu:}}Tiesioginiame CNN eteryje pareiškęs:kad Rusijai reikia pradėt taikyt naujas sankcijas o ju viršunėjė naftos embargas...:}}}
Pasgal M.Penco nauda butu dviguba:Maskva pastatyta rakum,o svarbiausia dėl naftos trukumo suklestėtu JAV skalūnų naftos pramonė..:}}}

VVER, 2016 09 30 21:38
Kaip pasakė Rusijos analitikas Bachdasarovas:gal laikas nustatyt ko mes pasiekėme Sirijoje ir ko ne

Apsuptas Alepas. Alepo kontrolė lems karo baigtį.

Reideris, 2016 09 30 16:54
Beje šiandien lygiai metai kaip Rusija nusprendė gelbėt diktatoriu Asada ir žadėjo sunaikint DAES ir kitus teroristus perr 2 savaites...Kaip pasakė Rusijos analitikas Bachdasarovas:gal laikas nustatyt ko mes pasiekėme Sirijoje ir ko ne..Deja Rusijos generalinis štabas nusprendė nieko nesvarstyt,matyt nera ka ir kuom džiaugtis..:}}Nors iš kitos pusės Rusija prarado 4 malūnsparnius ir viena naikintuvą..Va tokie rezultatai..:}Bus matyt kas bus kai kai "nuosaikiajai opozicikjai bus pradėta tiekt oro gynybos kompleksai..A tik ne teks pustytis padų kaip iš Afganistano??:}}

Reideris to Algimantas, 2016 09 30 16:45
OPEC susitarimas del naftos, ir jos šuolis į viršų (kartu su Rusijos akciju ir indeksu sektorium, kad ir kukliu). Čia irgi varano dalis? :))
---------------
Mielas Algimantai,Brent markė šiandien kainuoja 47,84usduz bareli..Rusijos biudzetas nustatytas 50usd uz bareli..Minusas 2,26usd ..Jie imami iš rezerviniu fondų...Tačiau svarbiausia rusams yra Urals naftos kaina,o čia vos 40usd uz bareli..

w-w-w.euroinvestor.com/exchanges/gtis- energy/brent-oil/2327059

Sėkmės Rusijai toliau merdėt..:}}Lapkričio 1d.JAV paskelbs savo naftos rezervu duomenis tada pažiurėsim..Visi kiti indeksai beverčiai,Rusija ekonomikos neturi ji sėdi ant naftos adatos..:}


Algimanas to Reideris, 2016 09 30 00:56
OPEC susitarimas del naftos, ir jos šuolis į viršų (kartu su Rusijos akciju ir indeksu sektorium, kad ir kukliu). Čia irgi varano dalis? :))

Reideris to VVER, 2016 09 29 22:39
Varano pasekmės 3:
---------------------
Юрист сообщил об исках к России по делу ЮКОСа на 15 миллиардов долларов

https://lenta.ru/news/2016/09/28/newclaims/

Reideris to VVER, 2016 09 29 22:35
Plano "varanas"pasekmės 2:
----------------------------
Оборот внешней торговли России упал на 12 процентов

https://lenta.ru/news/2016/09/29/trade/

Reideris to VVER, 2016 09 29 22:33
Ne va čia plano "varano" pasekmės:
----------------------
Россия заняла последнее место в рейтинге эффективности здравоохранения

https://lenta.ru/news/2016/09/29/efficiency/

Putin chvatit pamagat Sirij ,Ukraine,pamagi svaim liudem..:}}
VVER, 2016 09 29 18:37
Pasaulio ekonomikos forumo vertinimu, Ukrainoje keliai blogesni nei Rusijoje
http://www.segodnya.ua/economics/transport/ukraina-popala-v-top-5-stran-s-samymi-plohimi-dorogami-v-mire-756019.html

Gal čia toks planas varanas, kad rusų tankai nepravažiuotų?

GRU pasekejas to Reideris, 2016 09 29 18:09
Vajej... maniau kad tau blogai... bet ne iki tiek! Nustebinai!... a matai kad visiems vienodai, ale niekas net nesigincija su tavim... is salies atrodo kad vaistu reikia... diskusija cia neimanoma! Imanomas tik cirkas!

Reideris, 2016 09 29 15:14
СМИ Украины попросили не использовать тюремные фотографии генпрокурора
-----------------
Sunku Ukrainos prokurorams,va Rusijoje net eiliniai VRM pulkininkai pasirodo yra doleriniai ir euriniai milijonieriai...:}}Kur ten Ukrainos prokurorams ligints su generaliniu Rasijos prokuroru Čaika..Tai visai kito razmacho paukštis...Aišku ne toks didis kvaip Valdimiras Vladimirovičius,violančeliu po pora milijardu neperka,nu bet vistiek Caika yra Caika..:}}

Reideris, 2016 09 29 15:11
Reideris, 2016 09 29 14:57
В России вскоре может подешеветь водка (skt.www.echo.msk.ru)
---------------
O kažkas naujo jau nebe copy past..Dabar tai rusai užgyvens...:}}Dabar tai suklestės..:}}Pasirodo Rusija Amerika ne tik kaliniu ir narkomanu skaičiumi lenkia,bet ir degtinės pigumu..Kas toliau..kur dar galime šiandien Amerika aplenkt??:}}


Reideris, 2016 09 29 14:57
В России вскоре может подешеветь водка (skt.www.echo.msk.ru)

Mes, 2016 09 29 14:55
kuo čia dėtas L.rytas? Prašovei...Koks "teisybės sakymas"? Ar rusiškų saitų nurodymas yra "teisybės sakymas"? Nejuokink..."Girdėjau geopolitika ruošia penktadieni straipsni..." - atsiklausk vadų, kaip rašyti "Ų"... o tai Geo tau nubrauks algą...

Aktualija, 2016 09 29 14:29
СМИ Украины попросили не использовать тюремные фотографии генпрокурора

Юрий Луценко возглавил надзорное ведомство 12 мая. «Я собираюсь возобновить следствие по проданным и закрытым делам из прошлой и современной Украины», — заявлял он, добавив, что мстить никому не собирается. Луценко не имеет юридического образования, для его назначения Рада приняла специальный закон, упрощающий требования к претендентам на пост генпрокурора.

До мая этого года Луценко возглавлял в Верховной Раде пропрезидентскую фракцию «Блок Петра Порошенко». С 2007 по 2010 год он занимал должность министра внутренних дел. В феврале 2012 года за совершение ряда должностных преступлений был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. На свободу Луценко вышел в апреле 2013 года по помилованию, подписанному Виктором Януковичем. Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом Порошенко, который тогда был депутатом Рады.

Reideris, 2016 09 29 14:12
kas tam reideriui pasidarė? Užsikirto kompas? Ale neturi ką veikti ...
-------------
Ka dar naujo sugalvosi,kopy pastint išmokai Lietuvos ryte??:}}Gali nevargt Rasijos žeminimas,oi t.y teisybes sakymas vis tiek tesis..:}}Girdėjau geopolitika ruošia penktadieni straipsni apie rusų žudiku darba Ukrainoje ir Boingo numušima..:}}Nu gal pirmadieni..Galėsi coy passtint iki begalybės..:}}

Reideris, 2016 09 29 14:04
Sirijos naujienos2:
--------------------------
"В США начали прорабатывать возможность нанесения ударов по войскам Асада"

https://lenta.ru/news/2016/09/29/usa/
------------------
Kagi JAV rodos rimtai svarsto aviacinio smugio galime Asadui..Va dabar Rusija galės parodyt kokia ji"deržava miravaja"..O tai pasistatė S-400 Sirijoje,o Izraelis kas nakti suduoda po aviosmugi ,kaip pats teigia "Hamas" teroristams Sirijoje.:}}Tik kas ten nakti atskirs kur teroristai iš Hamas kur Irano kariuomenė,kur asado banditu grupuotės o kur rusų instruktoriai..:}}Iš Rusijos pusės tyla..Gi žudo jusų sajunginin kus,juos reikia gint...:}}Kodėl tyli S-400dislokuotas Sirijoje??:}}Negi teks Putinui skelbt Pamidoru kara Izraeliui ir JAV??:}}

Mes, 2016 09 29 14:00
kas tam reideriui pasidarė? Užsikirto kompas? Ale neturi ką veikti ...

Reideris, 2016 09 29 13:59
Kur ten"Velikai Rasiji iki tokiu kontraktų.:}}

Reideris, 2016 09 29 13:58
Kur ten"Velikai Rasiji iki tokiu kontraktų.:}}

Reideris, 2016 09 29 13:58
Rusijos naujienos:Rusijos Potiomkino dvaras..:}}

Reideris, 2016 09 29 13:58
Sirijos naujienos:Sunitiškos valstybės stiprina savo karines pajėgas:
-------------------------------
Администрация США одобрила давно обсуждавшиеся поставки истребителей Катару, Бахрейну и Кувейту. Об этом сообщил глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер, передает Defense News.
Катарский пакет включает твердый контракт на 36 самолетов F-15E Strike Eagle и еще 36 в виде опционов на общую сумму до четырех миллиардов долларов. Кувейт купил 28 истребителей F/A-18E/F Super Hornet и еще 12 предусмотрены опционами, всего на три миллиарда долларов. Бахрейн заказал 17 истребителей F-16 и модернизацию еще 20 самолетов, имеющихся у него на вооружении.
------------------------
Kur ten"Velikai Rasiji iki tokiu kontraktų.:}}

Reideris, 2016 09 29 13:53
Rusijos naujienos:Rusijos Potiomkino dvaras..:}}
----------------------
Нищая Россия мнит себя великой.

https://www.youtube.com/watch?v=fIKuvu3edDE

Reideris, 2016 09 29 10:49
Labai gera laida Rusijos tv:pagrindinis klausimas kodėl žmonės kurie 1980mokėsi iš TSRS mediku šiuo metu atlieka operacijas JAV,o Rusijos medicina kaip ir mokslas nebe sugeba nieko..:}}}:

Reideris, 2016 09 29 06:44
Labai gera laida Rusijos tv:pagrindinis klausimas kodėl žmonės kurie 1980mokėsi iš TSRS mediku šiuo metu atlieka operacijas JAV,o Rusijos medicina kaip ir mokslas nebe sugeba nieko..:}}}:

Reideris to Vytenis, 2016 09 29 04:34
Labai gera laida Rusijos tv:pagrindinis klausimas kodėl žmonės kurie 1980mokėsi iš TSRS mediku šiuo metu atlieka operacijas JAV,o Rusijos medicina kaip ir mokslas nebe sugeba nieko..:}}}:
-----------------------------
Время покажет 27.09.2016 - Отношения США и России 27.09.16

https://www.youtube.com/watch?v=fdvzJecFZqU

Reideris, 2016 09 28 23:05
Rusijos naujienos:toliau griuna rusų finansinė sistema..Bankrutuoja vienas iš didžiausiu rusų banku patenkantis i pirma banu šimtuka "Baikal Bank"
------------------------
Дыра в капитале БайкалБанка превысила шесть миллиардов рублей

https://lenta.ru/news/2016/09/28/baikalbank/

Reideris, 2016 09 28 21:22
Ukrainos naujienos2:Ukrainos kariuomenės ginklu pirkimo planai 2017m:

Reideris,, 2016 09 28 21:22
Ukrainos naujienos2:Ukrainos kariuomenės ginklu pirkimo planai 2017...

Reideris, 2016 09 28 16:54
Ukrainos naujienos2:Ukrainos kariuomenės ginklu pirkimo planai 2017m:
----------------------
Планы закупки вооружения и военной техники министерством обороны Украины на 2017 год

http://bmpd.livejournal.com/2149974.html

Reideris, 2016 09 28 16:51
Ukrainos naujienos:naujienos apie Ukrainos karinę pramone ir jos pasiekimus:
----------------------
"Разработана новая система управления движением танка БМ "Оплот"
http://bmpd.livejournal.com/2151369.html

 
 
 
Vardas:
El. paštas:
Komentaras:


Įveskite kodą:  

Redakcija pasilieka teisę išimti neetiškus komentarus.
 
 
Paieška


Iššūkių aplinkai geopolitika (1020)

2017 03 08


Pasaulio ekonomika ir politika išgyvena iššūkių kupinus laikus. Tai – Vakarų šalių santykiai su Rusija, NATO aljanso ateitis, pilietinis karas Sirijoje ir pabėgėlių krizė, auganti populizmo banga bei artėjantis Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos (ES). Šiomis temomis diskutuojama nuolat, tačiau nepelnytai pamirštama aplinkos ir jos apsaugos tvarumo tema.Vokietijos biudžeto perteklius – rekordinėse aukštumose (165)

2017 03 01


Vokietijos biudžeto perteklius 2016 metais pasiekė rekordines aukštumas ir sudarė beveik 24 mlrd. eurų, o tokius rezultatus lėmė geresnis mokesčių surinkimas ir išaugęs užimtumas. Tai – jau treti metai, kai Vokietijos vyriausybės pajamos viršijo išlaidas. Tiesa, padidėjo išlaidos, susijusios su būsto rinka ir pabėgėlių integravimu. Remiantis oficialiais patvirtintais duomenimis, Vokietijos ekonomika praėjusiais metais augo 1,9 proc., o prie to prisidėjo vartotojų ir vyriausybės išlaidos.Azija siekia stiprinti ryšius su Europa (257)

2017 02 22


Didžiulė nežinomybė, gaubianti Jungtinių Valstijų užsienio, saugumo ir prekybos politikos ateitį, atveria naujus horizontus Europos Sąjungai (ES) bendradarbiaujant su Azija. ES užsienio politikos vadovė Federica Mogherini tiki, kad šiame kontekste Europa gali imtis lyderystės. Vis dėlto kyla klausimas, ar Bendrija įstengtų pasinaudoti tokia galimybe, kai naujojo JAV prezidento Donaldo Trumpo politika tampa vis mažiau nuspėjama.Kinijai reikalinga nauja strategija (437)

2017 02 15


Šaltasis karas baigėsi 1991 metais, kai žlugo Sovietų Sąjunga. Era po Šaltojo karo baigėsi 2016-ųjų lapkritį, kai Donaldas Trumpas laimėjo Jungtinių Valstijų prezidento rinkimus. Sudėtinga nuspėti, ką pasauliui atneš D. Trumpo valdymas, o dėl šių priežasčių pradeda nerimauti Kinija. Toliau vykstant ekonominei globalizacijai, Kinija plėtoja artimus komercinius ryšius su Vakarų valstybėmis. Tai yra palanku šios šalies ekonomikos augimui ir plėtrai. Be to, minėti ryšiai stiprina Kinijos įtaką užsienyje. Graikija bando žengti nuo taupymo prie atsigavimo (91)

2017 02 08


Atėnų ir jų kreditorių požiūris į Graikijos finansinės pagalbos programą skiriasi, o nežinomybę Europoje kursto artėjantys rinkimai Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Graikijos kreditoriai akcentuoja reformas darbo ir energetikos sektoriuose bei išlaidų apkarpymus. Tikimasi, kad Graikija ir tarptautiniai skolintojai susitarimą gali pasiekti šių metų vasario 20 dieną, kai numatomas euro zonos finansų ministrų susitikimas. Atėnai viliasi grįžti į obligacijų rinkas iki 2017 metų pabaigos. Tiesa, nerimą kelia Graikijos skolos tvarumas.


 

Autorinės teisės: būtina nurodyti www.geopolitika.lt kaip šaltinį perspausdinant ar kitaip naudojantis www.geopolitika.lt medžiaga!

© 2005-2017 Geopolitinių Studijų Centras