Apie mus     Veikla     Skelbimai     Kontaktai     Norintiems paremti     RSS 
 Lietuva
 EuroatlantinŰs organizacijos
 Rusija
 Kitos ­alys
 Saugumas ir grŰsmŰs
 Energetika
 U■sienio spaudos ap■valgos
 Leidiniai   Rekomenduojame:   Mus remia: 
Saugumas ir grŰsmŰs
 
  đaltasis karas baigŰsi, bet KGB metodai ir principai toliau gyvuoja (1387)

ParengŰ Aidanas Praleika, Lietuvos ■inios
2018 01 12

Kremlius da´┐Żnai m´┐Żgsta kaltinti Vakarus, kad santykiuose su Rusija jie vadovaujasi ´┐Żaltojo karo laik´┐Ż m´┐Żstysena. Ta´┐Żiau patys Vladimiro Putino bendra´┐Żygiai iki ´┐Żiol mielai vadovaujasi principais, i´┐Żd´┐Żstytais sovietme´┐Żiu sudarytoje instrukcijoje KGB darbuotojams. 

Kaip portale thedailybeast.com ra´┐Żo Michaelas Weissas, suprasti ´┐Żios instrukcijos nuostatas, rei´┐Żkia suprasti, kaip m´┐Żsto dabartiniai prezidento Vladimiro Putino bendra´┐Żygiai. Kaip teigia buv´┐Żs JAV Nacionalin´┐Żs ´┐Żvalgybos tarybos vadovas Jamesas Clapperis, Vladimiras Putinas yra geras operatyvininkas, mokantis, kaip efektyviai i´┐Żnaudoti ´┐Żmones. ´┐ŻJis ´┐Ż KGB karininkas. Toks j´┐Ż darbas. Jie verbuoja agentus. Dabar jie prad´┐Żjo ´┐Żaidim´┐Ż pas mus (JAV) ir dirba su gana svarbiu objektu (JAV prezidentu Donaldu Trumpu)´┐Ż, ´┐Ż sak´┐Ż Jamesas Clapperis.

Naudingi tarpininkai 

Kaip tai veikia ´┐Żiandienin´┐Żje politikoje? Michaelas Weissas pateikia pavyzd´┐Ż, kaip net ir ne JAV pilie´┐Żiai gali darbuotis Kremliaus labui Va´┐Żingtone. Federalinio tyrim´┐Ż biuro surinktoje med´┐Żiagoje pasirod´┐Ż profesoriaus Josepho Mifsudo vardas. Ilg´┐Ż laik´┐Ż jis dirbo gimtosios Maltos U´┐Żsienio reikal´┐Ż ministerijoje ir gyr´┐Żsi, kad jo nuomon´┐Żs paisoma Maskvoje, o Vladimiras Putinas jam net buvo paskyr´┐Żs asmenin´┐Ż audiencij´┐Ż. Pats Josephas Mifsudas neig´┐Ż dirb´┐Żs Rusijos naudai, ta´┐Żiau FTB ´┐Żplikas´┐Ż paneigimas ne´┐Żtikino. Per savo karjer´┐Ż jis ne kart´┐Ż patarin´┐Żjo Maltos valstybin´┐Żms institucijoms ir teig´┐Ż dirb´┐Żs neai´┐Żkios kilm´┐Żs Europos mokymo ´┐Żstaigose bei analitiniuose centruose, kaip pavyzd´┐Żiui, Londono diplomatijos akademija arba Slov´┐Żnijos Europos ´┐Ż Vidur´┐Żemio j´┐Żros universitetas. Daugel´┐Ż syki´┐Ż jis skait´┐Ż paskaitas Rusijoje. Ta´┐Żiau ´┐Żdomiausia tai, kad FTB ´┐Żiniomis, apie rus´┐Ż programi´┐Żi´┐Ż ´┐Żsilau´┐Żim´┐Ż ´┐Ż JAV Demokrat´┐Ż partijos serverius jis ´┐Żinojo gerokai anks´┐Żiau, nei ´┐Żis incidentas tapo ´┐Żinomas vie´┐Żai. Ne tik ´┐Żinojo, bet ir prane´┐Ż´┐Ż apie tai vienam Donaldo Trumpo rinkim´┐Ż komandos nariui, su kuriuo susitiko Italijoje.FTB ´┐Żtaria, kad buv´┐Żs Maltos diplomatas Josephas Mifsudas pad´┐Żjo Rusijos ´┐Żvalgybai u´┐Żmegzti ry´┐Żius su Donaldo Trumpo komanda./washingtonexaminer.com nuotrauka.

Susipa´┐Żino jie lyg ir nety´┐Żia, neva atsitiktinumo d´┐Żka atostogav´┐Ż toje pa´┐Żioje vietoje. Donaldo trumpo kampanijos darbuotojas u´┐Ż´┐Żm´┐Ż nereik´┐Żmingas pareigas, ta´┐Żiau Josephas Mifsudas pasisteng´┐Ż jam atverti svaiginan´┐Żias galimybes ´┐Ż supa´┐Żindino su Rusijos ambasadoriumi Jungtin´┐Żje Karalyst´┐Żje ir moterimi, kuri´┐Ż pristat´┐Ż kaip ´┐ŻVladimiro Putino dukter´┐Ż´┐Żi´┐Ż´┐Ż (v´┐Żliau pasirod´┐Ż, kad tai ´┐Ż netiesa). Amerikietis netruko pasigirti naujomis pa´┐Żintimis Va´┐Żingtone, o Joseph´┐Ż Mifsud´┐Ż netrukus ´┐Żm´┐Ż vadinti ´┐Żgeru draugu´┐Ż.

Ta´┐Żiau ´┐Żgeras draugas´┐Ż netrukus nutrauk´┐Ż ry´┐Żius su amerikie´┐Żiu ir paliko j´┐Ż Rusijos prezidento ´┐Żdukter´┐Ż´┐Żios´┐Ż ir vieno neai´┐Żkaus, Kremliaus finansuojamo analitinio centro globai. Naujieji ´┐Żdraugai´┐Ż ´┐Żm´┐Ż aktyviai dom´┐Żtis galimyb´┐Żmis u´┐Żmegzti ry´┐Żius su Donaldo trumpo aplinkos ´┐Żmon´┐Żmis.

Kaip pa´┐Żym´┐Żjo FTB, maltie´┐Żio profesoriaus vaidmuo idealiai atitiko slapt´┐Żj´┐Ż tarnyb´┐Ż tarpininko apibr´┐Ż´┐Żim´┐Ż. ES pilietis ´┐Żsuved´┐Ż Donalfo Trumpo rinkim´┐Ż komandos nar´┐Ż George´┐Ż´┐Ż Papadopoul´┐Ż su reikiamais ´┐Żmon´┐Żmis Rusijoje ir ramiai pasitrauk´┐Ż i´┐Ż ´┐Żaidimo. Savo vaidmen´┐Ż jis suvaidino. ´┐Żi schema, i´┐Żd´┐Żstyta ir min´┐Żtoje KGB instrukcijoje: civilis u´┐Żsienio valstyb´┐Żs pilietis u´┐Żverbuojamas tam, kad pad´┐Żt´┐Ż Rusijos ´┐Żvalgybai u´┐Żmegzti kontaktus su tre´┐Żi´┐Żj´┐Ż ´┐Żali´┐Ż pilie´┐Żiais, potencialiai galin´┐Żiais tapti ´┐Żvalgybos agentais arba pasitarnauti Maskvos interesams kitais b´┐Żdais, galb´┐Żt patiems to net nesuprantant. Anot FTB, Rusijos ´┐Żvalgyba visada m´┐Żgo naudotis nekaltai atrodan´┐Żi´┐Ż, akademinei bendruomenei priklausan´┐Żi´┐Ż tarpinink´┐Ż paslaugomis.

Gali b´┐Żti, kad Josephas Mifsudas ir pats nebuvo u´┐Żverbuotas ir net nesuvok´┐Ż, kad atlieka potenciali´┐Ż agent´┐Ż ´┐Żvalgytojo darb´┐Ż. Rusijos ´┐Żvalgyba gal´┐Żjo ´┐Żsu´┐Żaisti´┐Ż jo savimyla ir puikybe, sudarydama s´┐Żlygas niekam ne´┐Żinomam profesoriui girtis svarbiomis pa´┐Żintimis Maskvoje. O gal vienos i´┐Ż vie´┐Żnagi´┐Ż Maskvoje ir Sankt Peterburge metu jis pateko ´┐Ż diskredituojan´┐Żi´┐Ż situacij´┐Ż, kurios Rusijos ´┐Żvalgyba jam niekada neleis pamir´┐Żti. 

Daugiausiai duomen´┐Ż apie tai, kaip tokie tarpininkai ´┐Ż´┐Żaltojo karo´┐Ż metu darbavosi KGB naudai, Vakarai gavo i´┐Ż garsi´┐Żj´┐Ż perb´┐Żg´┐Żli´┐Ż ´┐Ż Olego Gordijesvkio, Sergejaus Tretjakovo, Olego Kalugino ir kit´┐Ż ´┐Ż Vakarus pab´┐Żgusi´┐Ż KGB karinink´┐Ż. Pa´┐Żiame soviet´┐Ż imperijos saul´┐Żlydyje ne´┐Żkainojam´┐Ż informacij´┐Ż brit´┐Ż ´┐Żvalgybai perdav´┐Ż KGB archyvo darbuotojas Vasilijus Mitrochinas, ne tik pab´┐Żg´┐Żs ´┐Ż Vakarus, bet ir i´┐Żgaben´┐Żs did´┐Żiul´┐Ż kiek´┐Ż ranka perra´┐Żyt´┐Ż KGB dokument´┐Ż. Jo perduoti dokumentai leido Vakar´┐Ż kontr´┐Żvalgybos tarnyboms susidaryti i´┐Żsam´┐Ż vaizd´┐Ż, k´┐Ż KGB rinkosi verbavimui ir kaip jiems pavykdavo apsukti prie´┐Żininkus.

Instrukcijos nesikei´┐Żia 

Savaime suprantama, kad KGB paslaptys ´┐Ż´┐Żaltojo karo´┐Ż metais buvo laikomos po devyniais u´┐Żraktais, ta´┐Żiau ir po Soviet´┐Ż S´┐Żjungos ´┐Żlugimo pad´┐Żtis beveik nepasikeit´┐Ż. Net ir visi´┐Żko susitaikymo su Vakarais siek´┐Żs prezidentas Borisas Jelcinas i´┐Żdr´┐Żso i´┐Żslaptinti tik menk´┐Ż dal´┐Ż KGB archyv´┐Ż, nes baiminosi rus´┐Ż reakcijos, jei ´┐Żie su´┐Żinot´┐Ż vis´┐Ż ties´┐Ż apie tai k´┐Ż ir kaip dar´┐Ż visagalis KGB. ´┐Ż vald´┐Żi´┐Ż at´┐Żjus Vladimirui Putinui ir gausybei kit´┐Ż buvusi´┐Ż KGB karinink´┐Ż, apie bet kokias liustracijas pamir´┐Żta ilgam. Pasak Michaelo Weisso, tik´┐Żtina, kad tokiu b´┐Żdu Rusijos prezidento aplinkos ´┐Ż´┐Żekistai´┐Ż pasir´┐Żpino nusl´┐Żpti savo pa´┐Żi´┐Ż nusikaltimus prie´┐Ż soviet´┐Ż pilie´┐Żius.

´┐Ż thedailybeast.com ´┐Żurnalist´┐Ż rankas pateko vis dar ´┐Żslaptintas 108 puslapi´┐Ż dokuentas, ´┐Żiandienin´┐Żje Rusijoje vadinamas ´┐ŻPolitin´┐Ż ´┐Żvalgyba i´┐Ż SSRS teritorijos´┐Ż. 1989 metais i´┐Żleistoje instrukcijoje puikuojasi priera´┐Żas: ´┐ŻPatvirtinta SSRS KGB PGU (Pirmoji vyriausioji (i´┐Żorin´┐Żs ´┐Żvalgybos) valdyba, ´┐Ż aut. past.), kaip mokomoji priemon´┐Ż Andropovo raudonosios v´┐Żliavos instituto (slapt´┐Żj´┐Ż tarnyb´┐Ż operatyvininkus rengusi mokymo ´┐Żstaiga, ´┐Ż aut. past.) studentams ir i´┐Żorin´┐Żs ´┐Żvalgybos darbuotojams´┐Ż. 

´┐Żioje instrukcijoje patariama, kaip verbuoti u´┐Żsienio valstybi´┐Ż pilie´┐Żius, besilankan´┐Żius SSRS. Ie´┐Żkoti toki´┐Ż verbavimo objekt´┐Ż patariama U´┐Żsienio reikal´┐Ż, U´┐Żsienio ekonomini´┐Ż ry´┐Żi´┐Ż, Kult´┐Żros ministerijose, Moksl´┐Ż akademijoje bei kitose su mokslu ir kult´┐Żra susijusiose ´┐Żstaigose. ´┐ŻStandartinis´┐Ż b´┐Żdas u´┐Żmegzti santykius su u´┐Żsienie´┐Żiu ´┐Ż ´┐Żstumti j´┐Ż ´┐Ż problemin´┐Ż situacij´┐Ż ir pad´┐Żti i´┐Ż jos i´┐Żbristi. Tokiomis situacijomis gal´┐Żt´┐Ż b´┐Żti muitin´┐Żs tvarkos pa´┐Żeidimas, eismo ´┐Żvykis arba bet koki´┐Ż kit´┐Ż sovietini´┐Ż ´┐Żstatym´┐Ż ir reikalavim´┐Ż pa´┐Żeidimai.

´┐Żiuo tikslu u´┐Żsienie´┐Żius vie´┐Żumoje turi pri´┐Żi´┐Żr´┐Żti KGB darbuotojai, nedelsiant ´┐Żsiki´┐Żantys ´┐Ż bet koki´┐Ż konfliktin´┐Ż situacij´┐Ż, o jei tokia nei´┐Żkyla ´┐Ż galintys j´┐Ż sukurti. 

Thedailybeast.com ´┐Żi´┐Ż instrukcij´┐Ż perdav´┐Żs vienos i´┐Ż ES valstybi´┐Ż kontr´┐Żvalgybos tarnybos darbuotojas teig´┐Ż, kad ji vis dar naudojama kaip mokymo priemon´┐Ż Rusijos slapt´┐Żj´┐Ż tarnyb´┐Ż mokymo ´┐Żstaigose. Pasak jo, viena vertus, dabartiniai Rusijos ´┐Żvalgai labai did´┐Żiuojasi ´┐Ż´┐Żaltojo karo´┐Ż laik´┐Ż KGB, o kita vertus, sovietme´┐Żiu suformuluoti agent´┐Żrin´┐Żs veiklos metodai puikiausiai pritaikomi ir ´┐Żiandien.

Tai, kad sovietin´┐Ż mokymo priemon´┐Ż naudojama ir ´┐Żiandien, nestebina JAV ´┐Żvalg´┐Ż. Kaip thedailybeast.com teig´┐Ż buv´┐Żs C´┐ŻA darbuotojas Stevenas Hallas: ´┐Ż´┐Żnipin´┐Żjimas ne veltui vadinamas antra seniausia profesija. ´┐Żie dalykai per daug nesikei´┐Żia. ´┐Żiandien mes tiesiog geriau suprantame tuos dalykus, apie kuriuos ´┐Żinojome ir anks´┐Żiau´┐Ż.

´┐Żvalgyba i´┐Ż savos teritorijos 

Agent´┐Żrin´┐Ż soviet´┐Ż ´┐Żvalgybos veikla i´┐Ż savos teritorijos ilg´┐Ż laik´┐Ż Vakarams buvo menkai suprantama. PGU ´┐Żiam tikslui buvo sukurtas atskiras padalinys RT (razvedka s teritorii, ´┐Ż aut. past.), su kuriuo, pasak tos pa´┐Żios instrukcijos, bendradarbiavo apie 2 000 soviet´┐Ż diplomat´┐Ż ir ´┐Żimtai ´┐Żurnalist´┐Ż ir prekybos atstovybi´┐Ż darbuotoj´┐Ż, nurodydavusi´┐Ż KGB verbavimui tinkamus u´┐Żsienie´┐Żius. Jie taip pat gal´┐Żdavo ir patys rinkti ´┐Żvalgybin´┐Ż informacij´┐Ż, ´┐Żnekaltai´┐Ż besi´┐Żneku´┐Żiuodami su u´┐Żsienio pilie´┐Żiais. ´┐Żiam darbui KGB pasitelk´┐Ż net poetus, dainininkus, balerinas ir prostitutes. Pastarosiomis savo laiku buvo tiesiog pjudomas Pranc´┐Żzijos prezidento Charleso De Gaulle´┐Żio pasiuntinys Maskvoje.

Michailo Gorba´┐Żiovo ´┐Żperestroikos´┐Ż laikais RT akiratyje buvo keletas t´┐Żkstan´┐Żi´┐Ż u´┐Żsienio valstybi´┐Ż vyriausybi´┐Ż atstov´┐Ż, j´┐Ż ´┐Żeim´┐Ż nariai bei ´┐Żimtai Vakar´┐Ż verslinink´┐Ż, sumaniusi´┐Ż ´┐Ż´┐Żengti ´┐Ż beatsiverian´┐Żias Ryt´┐Ż bloko rinkas. Ne ma´┐Żiau d´┐Żmesio KGB skyr´┐Ż ir ´┐Ż t´┐Żvyn´┐Ż v´┐Żl galintiems sugr´┐Ż´┐Żti i´┐Żeivijos atstovams. KGB rinko informacij´┐Ż apie 2 milijonus ukrainie´┐Żi´┐Ż, 1,5 milijonus rus´┐Ż ir apie 800 t´┐Żkstan´┐Żi´┐Ż Baltijos ´┐Żali´┐Ż i´┐Żeivi´┐Ż.´┐Ż SSRS atvykusiems u´┐Żsienie´┐Żiams KGB sukurdavo problem´┐Ż, kurias pad´┐Żdavo "i´┐Żspr´┐Żsti" mainais ´┐Ż bendrdarbiavim´┐Ż./e-bay.com nuotrauka.

Socialini´┐Ż moksl´┐Ż atstovai, kaip auk´┐Ż´┐Żiau min´┐Żtas Jospehas Mifsudas, ir sovietme´┐Żiu ir ´┐Żiais laikais ypatingai domino KGB, nes savo specializacijos d´┐Żka da´┐Żnai b´┐Żdavo ir b´┐Żna samdomi savo valstybi´┐Ż vyriausybini´┐Ż institucij´┐Ż, o j´┐Ż nuomon´┐Żs paisoma formuojant ekonomin´┐Ż ir net gynybos politik´┐Ż. D´┐Żl tos pa´┐Żios prie´┐Żasties RT darbuotojai aktyviai dirbo ir su u´┐Żsienio valstybi´┐Ż studentais, ´┐Żvertindami kiekvieno j´┐Ż potencial´┐Ż ir tikimyb´┐Ż, kad po studij´┐Ż jie dirbs savo valstybi´┐Ż vyrausybin´┐Żse ´┐Żinybose. Kaip taikliai pa´┐Żym´┐Żta KGB instrukcijoje, SSRS dirb´┐Ż u´┐Żsienio pilie´┐Żiai, kaip grei´┐Żiausiai ir j´┐Ż kolegos dabartin´┐Żje Rusijoj, negal´┐Żjo apsieiti be pa´┐Żin´┐Żi´┐Ż autoritarin´┐Żje sistemoje, o tai gerokai palengvino KGB pastangas u´┐Żmegzti naudingas pa´┐Żintis.

Numatyti ir saugikliai: rekomenduota dirbti su pakankamai didel´┐Żmis u´┐Żsienie´┐Żi´┐Ż delegacijomis, kad suma´┐Żinti agento i´┐Żai´┐Żkinimo tikimyb´┐Ż ir niekada nem´┐Żginti verbuoti delegacijos vadovo. Taip pat patariama, kad pa´┐Żint´┐Ż su u´┐Żsienie´┐Żiu pirmiausia u´┐Żmegzt´┐Ż su KGB bendradarbiaujantis jo sovietinis kolega, o KGB operatyvininkas darbo imt´┐Żsi tik tada, kai ´┐Żklientas prisirp´┐Żs´┐Ż. 

Pradiniame operacijos etape b´┐Żsimasis agentas b´┐Żdavo ´┐Żvertinamas, apie j´┐Ż surenkama detali informacij´┐Ż, o jei santykius pavykdavo perkelti ´┐Ż aktyvaus ´┐Żnipin´┐Żjimo lygmen´┐Ż, kontaktus su ´┐Żiuo asmeniu palaikydavo ne tik RT padalinio darbuotojai ´┐Ż jie dalindavosi savo ´┐Żaltiniu ir su kitais KGB padaliniais.

Suvilioti arba priversti 

Nors visos ´┐Żvalgybos tarnybos mieliau renkasi agentus, savo noru sutinkan´┐Żius joms dirbti, visais laikais nebuvo numojama ranka ir ´┐Ż galimyb´┐Ż pasinaudoti kompromituojan´┐Żia informacija. KGB instrukcijoje nurodoma, kad asmuo gali b´┐Żti priverstas bendradarbiauti su KGB ne tik d´┐Żl grasinim´┐Ż pavie´┐Żinti ´┐Żinias apie kok´┐Ż nors jo ´┐Żvykdyt´┐Ż nusikaltim´┐Ż, bet ir pasinaudoti ´┐Żmogi´┐Żkomis silpnyb´┐Żmis ir klaidomis. Pavyzd´┐Żiui, pokalbio metu i´┐Żgauti i´┐Ż jo bet koki´┐Ż informacij´┐Ż, kuri t´┐Żvyn´┐Żje gal´┐Żt´┐Ż b´┐Żti laikoma valstyb´┐Żs paslaptimi ir ´┐Żtikinti asmen´┐Ż, kad kontr´┐Żvalgybos po´┐Żi´┐Żriu, jis jau dirba KGB. Net jei tuo patik´┐Żj´┐Żs asmuo namie kreipdavosi ´┐Ż savo ´┐Żalies kontr´┐Żvalgyb´┐Ż, i´┐Żsisukti nuo ´┐Żnip´┐Ż ´┐Żaidimo jam gal´┐Żjo ir nepavykti, nes savi´┐Żkiai tik´┐Żtinai taip pat priversdav´┐Ż j´┐Ż tapti dvigubu agentu. Dar blogiau, jei kontr´┐Żvalgyba asmen´┐Ż i´┐Żai´┐Żkindavo ir progai pasitaikius, apkeisdavo j´┐Ż ´┐Ż SSRS sugaut´┐Ż tos valstyb´┐Żs agent´┐Ż. ´┐Ż KGB pinkles ´┐Żkliuvusiam mokslininkui arba valstyb´┐Żs tarnautojui tekdavo likus´┐Ż gyvenim´┐Ż praleisti Maskvoje ir daugiau niekada nebepamatyti savo draug´┐Ż ir artim´┐Żj´┐Ż.

RT savo ´┐Ż´┐Żaltojo karo´┐Ż istorij´┐Ż gali iliustruoti tikrais ´┐Żymiais pasiekimais ´┐Ż b´┐Żtent ´┐Żio padalinio pastangomis buvo u´┐Żverbuoti garsiausi Maskvos ´┐Żkurmiai´┐Ż Va´┐Żingtone ´┐Ż Aldrichas Amesas (C´┐ŻA) ir Robertas Hanssenas (FTB). 

Tradicij´┐Ż t´┐Żstinumas 

Kaip ra´┐Żo garsus slapt´┐Żj´┐Ż tarnyb´┐Ż tyrin´┐Żtojas Andr´┐Żjus Soldatovas: ´┐ŻSSRS teritorija buvo paversta giganti´┐Żkais pel´┐Żkautais´┐Ż, o ´┐Ż ´┐Żal´┐Ż atvykstan´┐Żi´┐Ż u´┐Żsienie´┐Żi´┐Ż verbavimas jokiu b´┐Żdu nenugrimzdo praeitin kartu su KGB. Pasak jo, Vladimiras Putinas ´┐Ż vald´┐Żi´┐Ż 1999 metais at´┐Żjo neatsitiktinai. Tuo metu, ´┐Żvalgybos funkcij´┐Ż netekusi saugumo tarnyba FSB siek´┐Ż jas susigr´┐Ż´┐Żinti ir tai padaryti pavyko, pasinaudojus RT tinklo liku´┐Żiais. Buvusi PGU de´┐Żimtajame de´┐Żimtmetyje tapo atskira tarnyba (SVR), ta´┐Żiau FSB ir v´┐Żl aktyviai vykdo ´┐Żvalgyb´┐Ż i´┐Ż savos teritorijos."Aktyvi´┐Żj´┐Ż priemoni´┐Ż" estafet´┐Ż i´┐Ż KGB per´┐Żm´┐Ż Kremliaus ´┐Żiniasklaidos kanalai "Russia Today" ir "Sputnik"./Reuters/Scanpix nuotrauka.

´┐Żiandien Rusijos slaptosios tarnybos neu´┐Żmir´┐Żo ir KGB instrukcijoje pla´┐Żiai apra´┐Żyt´┐Ż ´┐Żaktyvi´┐Żj´┐Ż priemoni´┐Ż´┐Ż ´┐Ż KGB i´┐Żradimo, skirto demoralizuoti Vakar´┐Ż visuomenes. ´┐Żiais laikais jos vykdomos pasitelkiant melaging´┐Ż naujien´┐Ż ir propagandos kanalus ´┐Żiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. ´┐Żioje srityje rus´┐Ż ´┐Żvalgyba lieka nepralenkiamais virtuozais. J´┐Ż taikiniais tampa politikai, visuomen´┐Żs veik´┐Żjai, partijos ir nevyriausybin´┐Żs organizacijos arba verslo ´┐Żmon´┐Żs, aktyviosios priemon´┐Żs, kaip ir soviet´┐Ż laikais, padeda pasiekti norim´┐Ż rezultat´┐Ż derybose arba sukir´┐Żinti kitas valstybes tarpusavyje. 

´┐Żiandien SVR, FSB ir GRU gali tiesiog nebekreipti d´┐Żmesio ´┐Ż sovietin´┐Żje mokymo priemon´┐Żje i´┐Żvardytus ideologinius niunasus ir s´┐Żkmingai toliau naudoti tuos pa´┐Żius metodus. Be to, ra´┐Żo Michaelas Weissas, kart´┐Ż ideigtos id´┐Żjos, Rusijoje i´┐Żlieka labai ilgam ir keia´┐Żiasi tik tiek, kiek turi atitikti modernias realijas. Kaip ir soviet´┐Ż laikais, Maskvos dezinformacija skleid´┐Żiama ne tam, kad ja kas nors patik´┐Żt´┐Ż, o tam, kad s´┐Żti abejon´┐Ż ´┐Żmoni´┐Ż protuose ir priversti abejoti viskuo, tiesiogine to ´┐Żod´┐Żio prasme.

KGB vadov´┐Żlyje ai´┐Żkinta, kaip naudinga vie´┐Żinti informacij´┐Ż apie ´┐Żprie´┐Ż Soviet´┐Ż S´┐Żjung´┐Ż rengiamus s´┐Żmokslus´┐Ż ir ´┐Żitaip kurstyti antiamerikieti´┐Żkas nuotaikas u´┐Żsienio valstyb´┐Żse, o ´┐Żiandien tokiu pa´┐Żiu b´┐Żdu diskredituojama ´┐Żrusofobija´┐Ż. 

Anot thedailybeast.com autoriaus, vargu ar dar kuri nors pasaulio slaptoji tarnyba taip i´┐Żnaudojo ´┐Żiniasklaid´┐Ż, kaip tai dar´┐Ż KGB. RT darbuotojai itin auk´┐Żtai vertino agentus u´┐Żsienio ´┐Żiniasklaidoje, o ´┐Żiandien estafet´┐Ż informaciniame kare per´┐Żm´┐Ż ´┐ŻRussia Today´┐Ż ir ´┐ŻSputnik´┐Ż. Tam tikra prasme, j´┐Ż pastangos yra net efektyvesn´┐Żs, nes dezinformacij´┐Ż socialiniuose tinkluose platina naiv´┐Żs vartotojai, ´┐Żskaitant ir auk´┐Żtus postus u´┐Żiman´┐Żius politikus ir tam nereikia gai´┐Żti daug laiko u´┐Żiman´┐Żiose verbavimo operacijose.

Kaip thedailybeast.com teig´┐Ż vienas geriausi´┐Ż Rusijos ekspert´┐Ż C´┐ŻA Stevenas Hallas: ´┐Ż´┐Żiandien Rusijos ´┐Żvalgyba veikia dar rafinuo´┐Żiau ir geriau, nei ´┐Ż´┐Żaltojo karo´┐Ż laikais´┐Ż, nes Vladimiras Putinas jai suteik´┐Ż dar daugiau i´┐Żtekli´┐Ż, nei tur´┐Żjo KGB. Internetas suteik´┐Ż Rusijos ´┐Żvalgybai nepalyginamai didesnes galimybes, nei tradicin´┐Ż KGB ´┐Żaidim´┐Ż aik´┐Żtel´┐Ż ´┐Ż televizija, radijas ir spauda ´┐Ż o Vladimiras Putinas ´┐Żk´┐Żnijo Aleksandro Herceno ko´┐Żmar´┐Ż, tap´┐Żs ´┐Ż´┐Żingischanu su telegrafu´┐Ż. Moderniausios technologijos puikiai dera su Lenino laik´┐Ż ´┐ŻK suformuluotais metodais. Tuo at metu, anot Steveno Hallo, naiv´┐Żs Vakarai dabar tik pradeda atsitok´┐Żti nuo ´┐Żoko, kad Rusijos ´┐Żvalgyba nuo KGB neatsilieka nei priemon´┐Żmis, nei agresyvumu.

´┐Żaidimai tre´┐Żiose ´┐Żalyse 

´┐Żnip´┐Ż ´┐Żaidimuose vartojama ´┐Żtre´┐Żiosios ´┐Żalies´┐Ż s´┐Żvoka rei´┐Żkia, kad agentas gali b´┐Żti verbuojamas apsimetant, kad su juo kontaktuoja visai kita valstyb´┐Ż, nei ta, kuriai i´┐Ż ties´┐Ż dirba ´┐Żvalgas, veiksmai prie´┐Ż prie´┐Żi´┐Żk´┐Ż ´┐Żal´┐Ż vykdomi per neutralios valstyb´┐Żs atstovus ar pasinaudojant jos teritorija ir pan. 

Tokia ´┐Żnip´┐Ż ´┐Żaidim´┐Ż arena ´┐Ż´┐Żaltojo karo´┐Ż metais buvo tap´┐Ż Artimieji Rytai, kur SSRS s´┐Żkmingiau kov´┐Żsi su Vakarais d´┐Żl ´┐Żtakos, nei ´┐Żiandienin´┐Ż Rusija. Michaelas Weissas pateikia jau istorija tapus´┐Ż pavyzd´┐Ż: 1969 metais KGB u´┐Żverbavo libanie´┐Żi´┐Ż karo pilot´┐Ż, kad jis ´┐Ż Soviet´┐Ż S´┐Żjung´┐Ż nuskraidint´┐Ż pranc´┐Żz´┐Ż gamybos karo l´┐Żktuv´┐Ż ´┐ŻMirage´┐Ż III-E.Septintajame de´┐Żimtmetyje KGB susivok´┐Ż, kad norint pagrobti pranc´┐Żz´┐Ż karo l´┐Żktuv´┐Ż ´┐ŻMirrage´┐Ż III-E pakanka u´┐Żverbuoti libanie´┐Żi´┐Ż pilot´┐Ż./wikipedia.org nuotrauka.

Sovietams nepasisek´┐Ż ´┐Ż libanie´┐Żiai atskleid´┐Ż j´┐Ż plan´┐Ż ir nukov´┐Ż 2 GRU agentus, d´┐Żs´┐Żiusius pilotui paskutines instrukcijas. Ta´┐Żiau ´┐Żi istorija iliustruoja tai, kad ir ´┐Żioje srityje seni metodai tinka ir ´┐Żiandien. Anuomet u´┐Żverbuoti libanie´┐Żi´┐Ż pilot´┐Ż ir gauti pa´┐Żang´┐Ż NATO ´┐Żalies l´┐Żktuv´┐Ż buvo ´┐Żymiai lengviau, nei ´┐Żtikinti prnac´┐Żz´┐Ż in´┐Żinieri´┐Ż i´┐Żduoti to l´┐Żktuvo br´┐Ż´┐Żinius, o tuo labiau, ´┐Żtikinti ´┐Ż SSRS su l´┐Żktuvu pab´┐Żgti pranc´┐Żz´┐Ż pilot´┐Ż. 

Iki pat soviet´┐Ż eros pabaigos KGB laik´┐Żsi nuomon´┐Żs, kad esant galimybei, b´┐Żtina i´┐Żnaudoti tokias valstybes, kaip arab´┐Ż ´┐Żalys, siekiant pakenkti JAV ir j´┐Ż s´┐Żjungininkams. Kontr´┐Żvalgybos prasme, KGB veikla ´┐Żiose ´┐Żalyse buvo laikoma saugesne, nei tiesioginiai bandymai ´┐Żsiskverbti ´┐Ż JAV ´┐Żstaigas ir organizacijas. O ir ´┐Żsiskverbimas ´┐Ż ´┐Żias organizacijas buvo lengvesnis, pasinaudojant tre´┐Żi´┐Żj´┐Ż ´┐Żali´┐Ż pilie´┐Żiais. Tai detaliai apra´┐Żyta 1988 metais i´┐Żleistoje instrukcijoje ´┐ŻAgent´┐Ż verbuotoj´┐Ż parengimas, siekiant ´┐Żsiskverbti ´┐Ż JAV institucijas (remiantis ´┐Żiaur´┐Żs Afrikos ´┐Żali´┐Ż pavyzd´┐Żiais)´┐Ż. ´┐Ż´┐Ż vadov´┐Żl´┐Ż thedailybeast.com taip pat gavo i´┐Ż ne´┐Żvardijamos Europos saugumo tarnybos.

Kaip ir anks´┐Żiau min´┐Żtoje instrukcijoje, kur ai´┐Żkinti agent´┐Ż verbavimo SSRS teritorijoje privalumai, pastarasis vadov´┐Żlis taip pat moko, kad prie´┐Ż amerikie´┐Żius lengviau dirbti kitose valstyb´┐Żse, pasinaudojant t´┐Ż valstybi´┐Ż pilie´┐Żi´┐Ż paslaugomis. ´┐Żi mokymo priemon´┐Ż Rusijoje taip pat vis dar ´┐Żslaptinta ir i´┐Ż jos taip pat vis dar mokosi b´┐Żsimieji Rusijos ´┐Żvalgai. 

Kaip ir soviet´┐Ż laikais, pa´┐Żymima, kad Vakar´┐Ż valstybi´┐Ż pilie´┐Żiai arab´┐Ż ´┐Żalyse gali b´┐Żti taip pat pa´┐Żeid´┐Żiami, kaip ir lankydamiesi Maskvoje ir j´┐Ż nusi´┐Żengimais bei silpnyb´┐Żmis galima pasinaudoti. ´┐Żiandien, kai JAV pozicijos silpsta Sirijoje, Irake, Egipte, Turkijoje ir kai kuriose kitose regiono ´┐Żalyse, seni KGB metodai v´┐Żl tampa aktual´┐Żs, o Rusijos ´┐Żvalgyba v´┐Żl tikisi atsigriebti u´┐Ż ´┐Ż´┐Żaltojo karo´┐Ż pabaigoje patirtus pralaim´┐Żjimus.

Emigrantai ´┐Żvalgybos taikinyje 

KGB vadov´┐Żlyje taip pat skirta nema´┐Żai d´┐Żmesio darbui su rus´┐Ż emigracija. Michaelas Weissas klausia: ar KGB veteranas Vladimiras Putinas i´┐Żmoko ir ´┐Żi´┐Ż pamok´┐Ż? 

Paskutini´┐Ż JAV prezidento rinkim´┐Ż kampanijos metu ´┐Ż vie´┐Żum´┐Ż i´┐Żplauk´┐Ż informacija apie tai, kad rus´┐Ż diplomatas Michailas Kulaginas i´┐Ż ties´┐Ż buvo ´┐Żvalgas, mok´┐Żj´┐Żs dideles pinig´┐Ż sumas agentams i´┐Ż rus´┐Ż emigrant´┐Ż tarpo. Kaip ´┐Żtaria amerikie´┐Żi´┐Ż teis´┐Żsauga, ´┐Ż abi puses keliavo ´┐Żvalgybiniai duomenys ir informacija apie rus´┐Ż oligarchus ir j´┐Ż ´┐Żeimas. Tyrimas atskleid´┐Ż, kad po diplomatine priedanga dirbantys Rusijos ´┐Żvalgai intensyviai i´┐Żnaudojo rus´┐Ż i´┐Żeivij´┐Ż Niujorke, Va´┐Żingtone ir Majamyje. B´┐Żtent Majamis ypatingai sudomino amerikie´┐Żi´┐Ż kontr´┐Żvalgyb´┐Ż, nes ´┐Żiame mieste n´┐Żra diplomatini´┐Ż Rusijos atstovybi´┐Ż, ta´┐Żiau ten ´┐Żm´┐Ż aktyviai reik´┐Żtis rus´┐Ż diplomatai. Majamyje gyvena didel´┐Ż rus´┐Ż diaspora, o miessas tapo populiaria rus´┐Ż milijardieri´┐Ż atostog´┐Ż vieta.

Kontr´┐Żvalgybos d´┐Żmes´┐Ż patrauk´┐Ż ir ne´┐Żprastas Michailo Kulagino elgesys. Prie´┐Ż atvykdamas ´┐Ż JAV, jis dirbo ambasadoje Lietuvoje ir Va´┐Żingtone taip pat da´┐Żnai bendravo su Baltijos ´┐Żali´┐Ż atstovais. Darb´┐Ż JAV 2010 metais jis prad´┐Żjo politikos skyriuje, o po dviej´┐Ż met´┐Ż ´┐Żm´┐Żsi vadovauti ekonomikos skyriui. Keista, bet ekonomin´┐Żmis temomis jis prakti´┐Żkai nekalb´┐Żdavo, o susitikimuose su Baltijos ´┐Żali´┐Ż diplomatais labiau steng´┐Żsi parodyti, kad yra ´┐Żsvarbesnis´┐Ż, nei auk´┐Żtesnes pareigas u´┐Żimantys jo kolegos Rusijos ambasadoje. 

Kaip thedailybeast.com teig´┐Ż vienas ES diplomatas, Michailas Kaluginas padar´┐Ż stulbinan´┐Żi´┐Ż karjer´┐Ż: k´┐Ż tik buv´┐Żs nereik´┐Żmingu pres-sekretoriumi ambasadoje Lietuvoje, jis staiga tapo dideliu ´┐Żulu pasiuntinyb´┐Żje JAV. 

Ne´┐Żprasta Michailo Kulagino karjera ir akivaizdus jo nesidom´┐Żjimas tiesiogin´┐Żmis pareigomis bei neadekvatus d´┐Żmesys rus´┐Ż emigrantams l´┐Żm´┐Ż FTB tyr´┐Żj´┐Ż i´┐Żvad´┐Ż, kad svarbiausia jo funkcija buvo u´┐Żtikrinti prie´┐Ż Demokrat´┐Ż partij´┐Ż veikusi´┐Ż programi´┐Żi´┐Ż finansavim´┐Ż.Vladimiro Putino vizija - "globoti" visus pasaulio rusus, nepaisant to, ar jie to nori, ar ne./Reuters/Scanpix nuotrauka.

Michaelas Weissas pa´┐Żymi, kad JAV kontr´┐Żvalgyba jau seniai pasteb´┐Żjo padid´┐Żjus´┐Ż Rusijos slapt´┐Żj´┐Ż tarnyb´┐Ż susidom´┐Żjim´┐Ż rus´┐Ż diaspora, jos nuotaikomis, pa´┐Żi´┐Żromis ir veikla. 

Labiausiai Rusijos ´┐Żvalgyb´┐Ż domina ´┐Żprie´┐Żi´┐Żki elementai´┐Ż ´┐Ż prie´┐Ż Vladimiro Putino valdym´┐Ż pasisakantys ir veikiantys emigrantai. ´┐Żi´┐Ż nebl´┐Żstan´┐Żi´┐Ż rus´┐Ż ´┐Żvalgybos tradicij´┐Ż patvirtina beveik ´┐Żimtme´┐Żio atskirtos politin´┐Żs ´┐Żmog´┐Żudyst´┐Żs ´┐Ż Leono Trockio 1940 metais ir Aleksandro Litvinenkos 2006 metais. 

Vienas JAV Valstyb´┐Żs departamento darbuotojas syk´┐Ż pavadino Rusij´┐Ż ´┐Żvirtualia mafijos valstybe´┐Ż. Pasak Michaelo Weisso, tai nestebina, nes sovietme´┐Żiu pogrindyje t´┐Żnoj´┐Żs rus´┐Ż organizuotas nusikalstamumas po SSRS ´┐Żlugimo netruko i´┐Żbujoti ir pasklisti po vis´┐Ż Europ´┐Ż ir u´┐Ż jos rib´┐Ż. Kaip tvirtino Aleksandras Litvinenka, rus´┐Ż mafija apie 2000 metus tapo nelie´┐Żiama ir gal´┐Żjo nesibaimindama vykdyti nusikaltimus, nes mainais u´┐Ż nelie´┐Żiamyb´┐Ż ´┐Żud´┐Ż asmenis, kuriuos jai nurodydavo FSB ir SVR. U´┐Ż tokius teiginius pats Aleksandras Litvinenka sumok´┐Żjo gyvybe. Kaip mano jo nu´┐Żudym´┐Ż tyr´┐Żs brit´┐Ż ´┐Żurnalistas Luke´┐Żas Hardingas: ´┐ŻAleksandras Litvinenka tapo gr´┐Żsme j´┐Ż pinigams. Tod´┐Żl jie j´┐Ż nu´┐Żud´┐Ż.

Buvusio FSB karininko nu´┐Żudymo u´┐Żsakovai ´┐Ż galingi ´┐Żmon´┐Żs. Tokie galingi, kad pasak daugelio ´┐Żmog´┐Żudyst´┐Ż tyrusi´┐Ż ´┐Żurnalist´┐Ż, Londonas taip ir nei´┐Żdr´┐Żso oficialiai juos ´┐Żvardyti, bijodamas sugadinti santykius su Kremliumi ir sustabdyti rusi´┐Żk´┐Ż milijard´┐Ż up´┐Ż, tekan´┐Żi´┐Ż ´┐Ż Londono nekilnojamojo turto rink´┐Ż. Tik pra´┐Żjusiais metais Auk´┐Ż´┐Żiausiojo teismo teis´┐Żjas seras Robertas Owenas ry´┐Żosi pareik´┐Żti, kad Aleksandro Litvinenkos nu´┐Żudym´┐Ż veikiausiai u´┐Żsak´┐Ż tuometinis FSB vadovas Nikolajus Patru´┐Żevas, veik´┐Żs Vladimiro Putino paliepimu. 

Apie tai, kokia svarbia atrama Kremliui gal´┐Żjo tapti rus´┐Ż emigracijos atstovai byloja ir Rusijos prezidento po´┐Żi´┐Żris. Jis pavadino SSRS ´┐Żlugim´┐Ż did´┐Żiausia geopolitine XX am´┐Żiaus katastrofa ir apgailestavo, kad ´┐Żde´┐Żimtys milijon´┐Ż m´┐Żs´┐Ż pilie´┐Żi´┐Ż atsid´┐Żr´┐Ż u´┐Ż Rusijos rib´┐Ż´┐Ż. ´┐Żie ´┐Żod´┐Żiai puikiai iliustruoja jo po´┐Żi´┐Żr´┐Ż ´┐Ż rusus u´┐Żsienyje ir ´┐Ż ´┐Żneteisingas´┐Ż ´┐Żiuolaikines valstybi´┐Ż sienas, kuri´┐Ż Vladimiras Putinas jau seniai nebepaiso. 

Tod´┐Żl Rusijos slaptosios tarnybos jau´┐Żiasi ´┐Żpareigotos ´┐Żgloboti´┐Ż t´┐Żvynainius net tada, kai jie ´┐Żito nepra´┐Żo. Kaip sak´┐Ż buv´┐Żs C´┐ŻA Rusijos operacij´┐Ż vadovas Johnas Sipheris, ´┐ŻPutino politika visada buvo tokia: ten, kur yra rus´┐Ż ´┐Ż yra ir Rusija´┐Ż. Pasak amerikie´┐Żi´┐Ż ´┐Żvalgybos veterano, ´┐Żtarimai, kad rus´┐Ż emigracijos atstovai ´┐Żpumpuoja´┐Ż i´┐Ż Rusijos pinigus, skirtus ´┐Żtakoti JAV vidaus politik´┐Ż yra pagr´┐Żsti, nes tokie veiksmai atitinka Kremliaus deklaruojama u´┐Żsienio politik´┐Ż.

Tam net sukurtas specialus ´┐Żrus´┐Ż pasaulio´┐Ż terminas, kuriuo preziumuojama tam tikra pasaulin´┐Ż bendruomen´┐Ż, vienijama kult´┐Żros, kalbos ir sta´┐Żiatiki´┐Ż tik´┐Żjimo. I´┐Żk´┐Żl´┐Żs ´┐Żrus´┐Ż pasaulio´┐Ż v´┐Żliav´┐Ż, Vladimiras Putinas gali rengti karin´┐Ż agresij´┐Ż prie´┐Ż Ukrain´┐Ż ir kitas valstybes, o slaptosios tarnybos ir U´┐Żsienio reikal´┐Ż ministerija finansuoti skaitlingas nevyriausybines organizacijas, neva kovojan´┐Żias prie´┐Ż Vakaruose atgimstant´┐Ż nacizm´┐Ż. 

Taigi, dabartinis Kremliaus po´┐Żi´┐Żris ´┐Ż rus´┐Ż emigracij´┐Ż yra beveik tapatus tam, kurio laik´┐Żsi KGB ´┐Ż´┐Żaltojo karo´┐Ż metais: visi emigrantai skirtsytini ´┐Ż dvi dalis ´┐Ż tuos, kuriuos reikia u´┐Żverbuoti ir tuos, kuriuos reikia u´┐Ż´┐Żiaupti, nes juos turb´┐Żt u´┐Żverbavo Vakarai.

Apie tai byloja ir tre´┐Żiasis thedailybeast.com gautas KGB vadov´┐Żlis ´┐ŻKult´┐Żrini´┐Ż ry´┐Żi´┐Ż su t´┐Żvynainiais u´┐Żsienyje komiteto panaudojimas, u´┐Żtikrinant valstyb´┐Żs saugumo tarnyb´┐Ż interesus´┐Ż. ´┐Żiame vadov´┐Żlyje taip pat nuodugniai apra´┐Żomi pavojai, kuriuos kelia Vakar´┐Ż u´┐Żverbuoti emigrantai ir b´┐Żtinyb´┐Ż j´┐Ż tarpe tur´┐Żti kuo daugiau sovietinei t´┐Żvynei dirban´┐Żi´┐Ż agent´┐Ż. Pastar´┐Żj´┐Ż KGB daugiausiai ie´┐Żkojo tarp t´┐Ż sovietini´┐Ż emigrant´┐Ż, kuriems gyvenimas Vakaruose nesukrov´┐Ż i´┐Żsvajot´┐Ż turt´┐Ż. 

´┐Żiais laikais migracija niekaip neribojama ir daugyb´┐Ż rus´┐Ż turtuoli´┐Ż kaupia pinigus ne t´┐Żvyn´┐Żje, o u´┐Żsienyje, kur juos laikyti ´┐Żymiai saugiau ´┐Ż nei vienas j´┐Ż n´┐Żra u´┐Żtikrintas, kad Kremlius vien´┐Ż dien´┐Ż nenuspr´┐Żs, kad jie turi pasidalinti savo turtais su t´┐Żvyne. ´┐Żie turtuoliai n´┐Żra emigrantai tradicine ´┐Żio ´┐Żod´┐Żio prasme, ta´┐Żiau jie puikiai iliustruoja, kokia yra Vladimiro putino valdoma Rusija, o FSB ir SVR ´┐Żtikinti juos bendradarbiauti tapo lengviau, nei kadaise KGB: sovietme´┐Żiu da´┐Żniausiai verbavimui naudot´┐Ż nostalgij´┐Ż t´┐Żvynei pakeit´┐Ż daug paprastesn´┐Ż paskata ´┐Ż pinigai.

Sovietme´┐Żiu para´┐Żytos KGB mokymo priemon´┐Żs tarnauja ir moderniems Rusijos ´┐Żnipams. salon.com nuotrauka. 


   Versija spausdinimui
 
  (Skaityti komentarus: 1387)
 
Vardas:
El. pa­tas:
Komentaras:


┴veskite kodÓ:  

Redakcija pasilieka teisŠ i­imti neeti­kus komentarus.
 
 
Paie­ka