Bendra informacija
 Nuomonės
 Spaudos archyvas
 Įstatymai
 Sutartys
 LR Seimo posėdžių stenogramos
 Sentencijos

   Rekomenduojame:

 
Nuomonės
 
  A. Kubilius: Siūlomos Atominės elektrinės įstatymo pataisos žalingos valstybei

Bernardinai.lt
2008 01 31

Kalba, pasakyta Seime svarstant Atominės Elektrinės įstatymo projektą 2008 01 31

1. Tėvynės Sąjunga buvo pirmoji partija, kuri dar 2005 metais paskelbė pareiškimą, kuriame paragino tuometinę A.Brazausko Vyriausybę skubiai apsispręsti dėl naujos atominės elektrinės statybos. Matome tai, kaip strateginės svarbos, Lietuvos energetinės nepriklausomybės projektą, ir todėl svarstome jį su visa atsakomybe.

2. Praeitų metų birželio mėnesį Tėvynės Sąjungos frakcija, nors ir turėdama abejonių ir net trečdaliui frakcijos narių balsavus prieš, dauguma balsų parėmė Atominės elektrinės įstatymą ir jame numatytą Nacionalinio investuotojo formavimo schemą. Esu įsitikinęs, kad atominę elektrinę ir kitus svarbius energetinius projektus galima realizuoti įvairiais būdais, galbūt taip pat ir tokiu, kokį pasirinko Vyriausybė, konsoliduodama visą elektros energetikos paskirstymo ir perdavimo ūkį į vieną darinį, tačiau Vyriausybė tuo pačiu turėjo pripažinti, kad 2002 metais premjero A. Brazausko įvykdytas šio ūkio suskaldymas ir dalinis privatizavimas buvo klaida.

3. Šiandien Tėvynės Sąjungos frakcija, būdama atsakinga opozicija, yra įsitikinusi, kad per visą derybų dėl nacionalinio investuotojo formavimo laiką didžiausią žalą viso strategiškai svarbaus projekto realizavimui padarė neatsakinga ir pasitikėjimo nekelianti Vyriausybės veikla.

4. Nuo šio projekto svarstymų pradžios perspėjome, kad Premjerui, Vyriausybei ir visai valdančiajai koalicijai nesiėmus jokių veiksmų išspręsti parlamentinio VSD tyrimo metu Seimo išvadose įvardintas problemas, taip pat liečiančias ir pačią artimiausią premjero aplinką, šios problemos ir neatsakyti klausimai bei nuo Seimo nuslėptos pažymos taps nepasitikėjimo visu svarbiu energetiniu projektu vienu iš esminių elementų.

5. Dar 2007 m. lapkričio 24 d. TS Suvažiavime patvirtintoje rezoliucijoje „Dėl energetikos projektų realizavimo“ sakėme „Pritariame, kad nacionalinio investuotojo sudėtyje gali būti ir privatus kapitalas, bet vis labiau matome pavojų, kad, esant silpnai Vyriausybei ir agresyviam verslui, valstybės interesai gali būti neapginti.“ Visų derybų metu matėme, kad Vyriausybė buvo visai nepasirengusi deryboms, nepadariusi namų darbų ir dirbo labiau kaip nedidelis „NDX energijos“ padalinys, registruotas adresu Gedimino 11. Deja, turime pasakyti, kad derybose visą laiką teko matyti ir bandyti stabdyti privatininkui palankų bendrovių turto vertinimą, valstybės interesus atitinkančios vyriausybinės derybinės pozicijos nebuvimą, derėjimąsi pažeidžiant galiojantį įstatymą. Tai pasitikėjimo derybų rezultatais tikrai nedidino.

6. Dar labiau pasitikėjimą mažino tai, kaip šis projektas buvo pristatomas visuomenei. Vietoje Vyriausybės racionalios argumentų ir skaičių kalbos matėme ir girdėjome tik sovietinę BAM –o statybą primenančią propagandą, kur bet kokia abejonė buvo iš karto paskelbiama vos ne „imperializmo pinklėmis“.

7. Šiandien, vis labiau ryškėjant Vyriausybės priklausomumui nuo neskaidrių įtakos grupių, kyla dar daugiau abejonių, kad ir Seimui pateiktame projekte atspindimi ne vien viešai deklaruojami tikslai.

8. Taigi Vyriausybė sugebėjo visą Seimo suteiktą šiam projektui pasitikėjimo kreditą visiškai išbarstyti. Ir tai yra visų pirma pačios Vyriausybės problema ir pasitikėjimo pačia Vyriausybe problema. Kai tokia pasitikėjimo nekelianti Vyriausybė realizuoja tokius svarbius valstybei strateginius projektus, tai ir tų projektų realizavimas nekelia pasitikėjimo. Tokia Vyriausybės veikla gali sužlugdyti pasitikėjimą net ir pačiu geriausiu projektu.

9. Viso derybų proceso metu ir šiuo metu svarstant Atominės elektrinės įstatymo projektą Seime, mes, būdami atsakinga politine jėga, stengėmės ištaisyti tas Vyriausybės klaidas, kurios mums kėlė daugiausia nerimo. Vienos iš jų - garantijų, kad bus realizuojami svarbiausieji strateginiai projektai stoka. Ir nors kai kurios klaidos įstatymo projekte bendromis pastangomis buvo ištaisytos, tačiau liko visa eilė neišspręstų problemų, kurias galima būtų išspręsti tik taisant pačias sutartis, o ne įstatymus. Tenka apgailestauti, kad Seimo dauguma neatsižvelgė į mūsų pastangas tas problemas išspręsti ir atmetė mano teiktą Seimo nutarimo projektą ir K. Čilinsko įstatymo projektą. Todėl liko neatsakytų klausimų, į kuriuos atsakyti turėjo Vyriausybė, bet tai padaryti nerado laiko. Tarp tokių klausimų lieka tokie svarbūs klausimai, kaip ES kapitalo koncentracijos reglamentų taikymo prievolė; teisinės ir ekonominės aplinkos, kurioje veiks Kruonio HAE ir Kauno HES aiškus apibrėžimas, preliminarūs ekonominiai paskaičiavimai, kiek kainuos visų strateginių projektų realizavimas ir kaip tai atsilieps elektros savikainai.

10. Mūsų neįtikina argumentai, kad negalima grįžti prie derybų arba, kad nėra laiko atsakyti į neatsakytus klausimus. Vyriausybės paaiškinimas, kad visus svarstymus reikia užbaigti tuoj pat, nes vasario 5 d. į Lietuvą atvažiuoja Baltijos valstybių ir Lenkijos ministrai, yra daugiau negu juokingas. Dar viena Vyriausybės klaida yra tai, kad Vyriausybė balsavimą dėl šio įstatymo pavertė balsavimu dėl visų derybinių rezultatų ir dėl viso projekto ratifikavimo, nes atsisakyta galimybės svarbiausius derybų dokumentams gauti privalomą atskirą Seimo pritarimą.

11. Taigi apibendrinant galiu pasakyti, kad šiandien esame verčiami balsuoti dėl projekto, kurio realizavimas visiškai nekelia pasitikėjimo nes Vyriausybės veikla (ar neveikimas) tiek jį rengiant, tiek ir jį realizuojant visiškai nekelia pasitikėjimo. Todėl balsuodami dėl įstatymo priėmimo mes jo neparemsime ir tai reiškia, kad mes arba susilaikysime, arba balsuosime prieš.

Bernardinai.lt


   Versija spausdinimui
 
  Straipsnis komentarų neturi
 
Vardas:
El. paštas:
Komentaras:


Įveskite kodą:  

Redakcija pasilieka teisę išimti neetiškus komentarus.
 
 
Paieška


V. Landsbergis įspėja, jog kai žlugs „Leo LT“ projektas, kaltų nebus

2008 12 29

Atsimenu labai puikiai, kai perspėjome, kad „Leo“ labai gerai jausis, nes ES neleidžia šito (kurti monopolijos - red.), ir nei Leonas, nei Gediminas nebus kaltas - bus kalta ES.Gediminas Kirkilas įvertino „LEO LT“ įsteigimą

2008 05 28

Visus sveikinu, manau, kad tai skaidrus sprendimas.K. Čilinskas gins piliečių interesus (1)

2008 05 07

Ką gi, nepasisekė surinkti parašų – pats mačiau, kad žmonės mielai rašosi, bet dėl reikalavimo pasakyti asmens kodus yra išsigandę. Kaip Seimo nariai mes galime teikti projektą, kuris atitinka piliečių interesus, tai aš pasistengsiu tą daryti.

http://www.alfa.lt/Naujasis „NDX energijoje“ vadovas Ignas Staškevičius apie energetikos ir farmacijos panašumus

2008 03 03

„Eurovaistinės“ – irgi didelė įmonė, reikalavusi kasdienio dėmesio, verslo kelionių. Reikia nepadaryti klaidos išduodant vaistus. Sakyčiau, čia yra nemažai panašumų su darbu „NDX energijoje“. Čia irgi negalima suklysti.Eligijus Masiulis apie „LEO LT“

2008 02 25

Liūto nevaldo niekas. Liūtas – žvėrių karalius, kuris kitus valdo.

http://www.alfa.lt/


 
© 2007 Trigalvis Slibinas