Bendra informacija
 Nuomonės
 Spaudos archyvas
 Įstatymai
 Sutartys
 LR Seimo posėdžių stenogramos
 Sentencijos

   Rekomenduojame:

 
Nuomonės
 
  Politikai apie priimtą Atominės elektrinės įstatymą

Bernardinai.lt
2008 02 04

Bernardinai.lt jau skelbė politikos apžvalgininkų poziciją – ar Prezidentas turėtų pasirašyti Atominės elektrinės įstatymą? Pasiteiravome ir skirtingų politinių partijų atstovų nuomonės.

Lietuvos socialdemokratai

Socialdemokratų partijos frakcija Seime išplatino pareiškimą, kuriame sveikina visus Seimo narius, kurie balsavo už Atominės elektrinės įstatymo pataisas. Pateikiame visą pareiškimo tekstą.

Seimo LSDP frakcija sveikina Seimo narius, balsavusius už Atominės elektrinės įstatymą, ir yra įsitikinusi, kad šio įstatymo priėmimas yra vienas svarbiausių šios kadencijos Seimo darbų. Socialdemokratai džiaugiasi, kad šio įstatymo priėmimas leidžia Lietuvai išlikti atominės energetikos šalimi. Didėjant klimato kaitai, gresiant aplinkos atšilimui, nauja ir saugi atominė elektrinė teiks ekologiškai mažiausiai kenksmingą energijos rūšį, leis ne tik tenkinti šalies poreikius elektros energijai, bet ir ją eksportuoti į kitas šalis. Modernios elektrinės statyba didins energetinę mūsų šalies nepriklausomybę, nes reaktoriai bei atominio kuro kasetės gali būti perkamos ne tik iš Rytų šalies, iš kurios šiandien gaunamos beveik visos dujos ir mazutas. Todėl kalbos, kad atominė elektrinė didins mūsų priklausomybę nuo Rytų kaimynės, yra laužtos iš piršto. Lietuva stojimo į Europos Sąjungą sutartyje yra įsipareigojusi uždaryti veikiantį Ignalinos atominės elektrinės bloką iki 2009 metų gruodžio 31 dienos. Beje, tokį ankstyvą techniškai saugios Ignalinos atominės elektrinės uždarymą lėmė konservatorių premjero R. Pakso ir tuomečio derybininko P. Auštrevičiaus veikla. Norėdama išsiderėti šio bloko darbo pratęsimą, šalies Vyriausybė dabar įgyja argumentus, kodėl Lietuva galėtų būti nebesaistoma šio įsipareigojimo, juolab, kad, kaip teigia Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, yra „padrąsinančių signalų“ iš Briuselio. Oponentai akcentuoja, kad privatus investuotojas gaus pelną ir dividendus, bet pamiršta, kad 2/3 pelno ir dividendų teks valstybei. Be to, nauja atominė elektrinė Lietuvoje mažins, o ne didins monopolijos pavojų elektros gamybos sektoriuje. Elektros energetikos įstatymas leidžia vartotojui rinktis, iš kokio gamintojo pirkti elektros energiją, todėl kuo daugiau gamintojų, tuo geriau. Siekdami geresnio gyvenimo Lietuvos žmonėms, turim kuo greičiau suteikti galimybę pradėti naujos modernios atominės elektrinės statybą.

Seimo pirmininko pavaduotojas socialdemokratas Česlovas Juršėnas: „Be abejonės, Prezidentas turi pasirašyti Seimo priimtą įstatymą. Atominė elektrinė yra labai reikalinga ir šio projekto negalima žlugdyti.“

Darbo partija

Darbo partijos frakcija taip pat paskelbė savo pareiškimą, kuriame teigiama:

Siekdama išvengti neteisingų interpretacijų ir nepagrįstų kaltinimų, Darbo partijos frakcija pareiškia, kad iki Darbo partijos atėjimo į valdžią 2004 m., Lietuvos atominės energetikos srityje nebuvo daroma jokių konkrečių žingsnių, nei siekiant pastatyti naują atominę elektrinę, nei pratęsiant Ignalinos atominės elektrinės darbą. Darbo partijos pastangomis atominės energetikos tęstinumas tapo Lietuvos energetinės politikos prioritetu, todėl nenuostabu, kad ir šiandien Darbo partijos frakcija pasisako už naujos atominės elektrinės statybą. (..). Kodėl nuo to laiko Vyriausybė nevykdė jokių veiksmų, tariantis su partneriais? Nebuvo suderėtas nei atominės elektrinės dydis, nei galingumai, nei dalys, nei terminai. Juk per pusantrų metų „Lietuvos energija“ arba Vyriausybė galėjo pasirašyti visus susitarimus, suformuoti nacionalinį investuotoją ir ramiai apsvarstyti visus jo privalumus ir trūkumus. Kažkodėl tai nebuvo daroma. Visiškai nieko nepadaryta siekiant pratęsti Ignalinos antrojo bloko veiklą. Gedimino Kirkilo Vyriausybė eilinį kartą meluoja, sakydama, kad priėmus nacionalinio investuotojo įstatymą galima bus derėtis dėl antrojo bloko darbo pratęsimo ir su partneriais. Visą tai reikėjo daryti anksčiau, derinant mūsų pozicijas su kitomis Europos sąjungos šalimis diplomatiniais kanalais. Atsakomybę už tai, kaip sprendžiama Lietuvos energetikos ateitis turi prisiimti ir Petras Auštrevičius. Nes jis būdamas vyriausiuoju euroderybininku nesugebėjo išsiderėti ilgesnio Ignalinos atominė elektrinės veikimo laiko. Todėl šiandien delsti nebuvo galima, turėjome kuo greičiau išspręsti naujos atominės elektrinės statybos klausimą.

Priėmėme įstatymą, kuris leidžia statyti naują atominę elektrinę, tačiau Seimas negali vykdyti vykdomosios valdžios darbo, todėl netvirtino derybų rezultatų. Visa keturioliktoji Vyriausybė ir premjeras Gediminas Kirkilas asmeniškai turi prisiimti atsakomybę už derybų dėl nacionalinio investuotojo rezultatus ir užtikrinti, kad tai nebūtų nuostolinga mūsų valstybei. Šį projektą pradėjo socialdemokratų mažumos Vyriausybė, remiama konservatorių, juk tik jų atstovai dalyvavo Vyriausybės derybose su „Vilniaus prekyba“. Tada į Darbo partijos įspėjimus niekas nekreipė dėmesio, o ji net buvo kaltinama siekiu sužlugdyti naujos atominės elektrinės statybas. Šiandien mes aiškiai pasisakėme už naują atominę elektrinę, už jungtis su Švedija ir Lenkija ir nepriklausomybę nuo Rusijos energetikos, bet kažkodėl mus vėl kaltina.

Artėjant rinkimams dešinieji bando išplauti savo nuodėmes, tačiau Darbo partija pritarė visoms konstruktyvioms įstatymo, kurį taip skubiai priėmė visi tame tarpe konservatoriai, liberalcentristai ir socialdemokratai, pataisoms. Beje daugumą jų pateikė konservatorių lyderis Andrius Kubilius. Šiandien priimtas geresnis įstatymas. O jeigu konservatoriai, socialdemokratai ir liberalcentristai kažko tarpusavyje nepasidalino, mes nedalyvaujame jų žaidimuose. Darbo partijos frakcija balsavo už atominės energetikos plėtrą ir tęstinumą. Mes šį projektą tobulinome, todėl negalime jo stabdyti. Tačiau primename, kad Seimo sprendimas yra negalutinis. Juk tašką šiame projekte turi padėti didžiausią tautos autoritetą turintis ir pasitikėjimo reitingų viršūnėje esantis šalies vadovas Valdas Adamkus, kuris irgi pasisako už naują atominę elektrinę ir kurio atstovai dalyvavo kuriant nacionalinio investuotojo modelį. Jis ir turi tarti paskutinį žodį. Manome, kad savo žodį tars ir kitos galios turinčios institucijos. Konstitucinis teismas išanalizuos atitiktį Konstitucijai, Europos komisiją — atitiktį Europos direktyvoms. Per daug pastatyta ana kortos šiuo projektu. Sustabdžius jį visos blogybės būtų paslėptos ir neįvertinti 2K projekto rezultatai.

Liberalcentristai

Artūras Zuokas, Lietuvos liberalų ir centristų sąjungos pirmininkas

Atsakymas - „ne“. Prezidentas yra ne kartą pabrėžęs, kad jam svarbiausi valstybės ir žmonių interesai. Todėl, būnat nuosekliam šių principų gynėjui, pasirašyti Seimo pateiktą įstatymą negalima. Būtina gražinti įstatymą ir siūlyti Seimui pakeisti pagrindinį nacionalinio investuotojo veiklos tikslą: ,,siekti naudos sau ir savo akcininkams“ į - ,,Nacionalinis investuotojas - Lietuvos respublikoje įregistruotas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas yra dabar ir ateityje garantuoti Lietuvos elektros energijos vartotojams patikimą elektros energijos tiekimą už ekonomiškai pagrįstą kainą, kuri skatintų šalies ūkio veiklą bei didintų konkurencingumą ir įgyvendinti į Nacionalinę Energetikos Strategiją įtrauktus strateginius projektus –sujungti Lietuvos Respublikos elektros energijos sistemą su Lenkijos Respublikos ir Švedijos Karalystės elektros sistemomis ir pastatyti atominę elektrinę Lietuvos respublikoje Įgyvendindamas savoveiklos tikslą nacionalinis investuotojas socialiai atsakingai sieks naudos sau ir visiems savo akcininkams.“

Atitinkami pataisymai turi būti atlikti pateiktoje Seimui tvirtinti ,,Akcininkų sutartyje“ ir ,,bendrovės įstatuose“. Panašią pataisą buvo įregistravę seimo nariai: A. Kubilius, R. Šukys, S. Lapėnas bei kiti, tačiau visos pataisos buvo atmestos.

Be abejonės yra ir daugiau taisytinų dalykų, kuriuos tikrai žino prezidento patarėjai, ypač kurie dalyvavo derybose.

Liberalų sąjūdis

Petras Auštrevičius, Liberalų sąjūdžio pirmininkas

Prezidento vietoje aš pirmiausiai pasikviesčiau visų frakcijų atstovus, pokalbiui, idant jis sužinotų tuos argumentus, kuriuos išsako pataisų priešininkai. Man susidaro įspūdis, kad mūsų visi pasiūlymai yra praktiškai prilyginti savotiškam kenkimui ir sulyginti su noru apskritai neturėti šio projekto. Tai yra visiškai neteisingas požiūris, iškraipyta tikrovė. Pačiam prezidentui be abejonės būtų naudinga ir pravartu iš pirmų lūpų išgirsti tuos argumentus, kuriais remiantis, mes apskritai diskutavome ir vertinome šį projektą. Be tokios diskusijos pasirašymas reikštų, mano manymu, nepagrįstą skubą, kadangi patvirtintas įstatymo projektas stokoja ir aiškumo, ir, kaip mes visada sakydavome, tų saugiklių, kurie yra neišvengiamai būtini. Be jų elektrinė tikrai būtų pasistatytų, tačiau su jais tikrai pasistatytų ant daug tvirtesnio, rimtesnio teisinio pagrindo.

Tėvynės sąjunga

Andrius Kubilius, Tėvynės sąjungos pirmininkas

Prezidentas turėtų vetuoti įstatymą. Jei jis to nepadarys, tai bus ženklas, signalas verslo korporacijoms, jog jos gali Lietuvoje daryti bet ką ir bet kaip. Turime pripažinti, kad derybos nebuvo skaidrios, Vyriausybė nesugebėjo ar net nebandė apginti viešojo intereso. Priimtas įstatymas netobulas ir todėl, kad, jį priimant, nebuvo pateikti sąžiningi ir išsamūs skaičiavimai, kiek kainuos naujos elektrinės statyba ir joje pagaminta elektra.

Bernardinai.lt


   Versija spausdinimui
 
  Straipsnis komentarų neturi
 
Vardas:
El. paštas:
Komentaras:


Įveskite kodą:  

Redakcija pasilieka teisę išimti neetiškus komentarus.
 
 
Paieška


V. Landsbergis įspėja, jog kai žlugs „Leo LT“ projektas, kaltų nebus

2008 12 29

Atsimenu labai puikiai, kai perspėjome, kad „Leo“ labai gerai jausis, nes ES neleidžia šito (kurti monopolijos - red.), ir nei Leonas, nei Gediminas nebus kaltas - bus kalta ES.Gediminas Kirkilas įvertino „LEO LT“ įsteigimą

2008 05 28

Visus sveikinu, manau, kad tai skaidrus sprendimas.K. Čilinskas gins piliečių interesus (1)

2008 05 07

Ką gi, nepasisekė surinkti parašų – pats mačiau, kad žmonės mielai rašosi, bet dėl reikalavimo pasakyti asmens kodus yra išsigandę. Kaip Seimo nariai mes galime teikti projektą, kuris atitinka piliečių interesus, tai aš pasistengsiu tą daryti.

http://www.alfa.lt/Naujasis „NDX energijoje“ vadovas Ignas Staškevičius apie energetikos ir farmacijos panašumus

2008 03 03

„Eurovaistinės“ – irgi didelė įmonė, reikalavusi kasdienio dėmesio, verslo kelionių. Reikia nepadaryti klaidos išduodant vaistus. Sakyčiau, čia yra nemažai panašumų su darbu „NDX energijoje“. Čia irgi negalima suklysti.Eligijus Masiulis apie „LEO LT“

2008 02 25

Liūto nevaldo niekas. Liūtas – žvėrių karalius, kuris kitus valdo.

http://www.alfa.lt/


 
© 2007 Trigalvis Slibinas