Bendra informacija
 Nuomonės
 Spaudos archyvas
 Įstatymai
 Sutartys
 LR Seimo posėdžių stenogramos
 Sentencijos

   Rekomenduojame:

 
Nuomonės
 
  Prezidentas Valdas Adamkus laišku kreipėsi į Ministrą Pirmininką ir įpareigojo Vyriausybę peržiūrėti susitarimų dėl nacionalinio investuotojo steigimo nuostatas

2008 02 12

Antradienis, vasario 12 d. (Vilnius). Šiandien Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus išsiuntė laišką Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui, kuriuo įpareigojo Vyriausybę peržiūrėti susitarimus dėl nacionalinio investuotojo įsteigimo ir garantuoti valstybės interesų gynimą.

Pateikiame Prezidento laiško premjerui tekstą:

„Gerbiamasis Ministre Pirmininke,

Šiandien, vykdydamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos man suteiktus įgaliojimus, pasirašiau Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. vasario 1 d. priimtą Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo 8, 10, 11, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą. Prieš apsispręsdamas pasirašyti šį įstatymą ar grąžinti jį Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti, siekiau išsiaiškinti visus šio įstatymo privalumus ir trūkumus, galimas grėsmes valstybės interesams. Šiuo tikslu susitikau su kompetentingų institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovais bei derybose dėl nacionalinio investuotojo sukūrimo dalyvavusių šalių atstovais.

Susitikimų metu tiek Vyriausybės atstovai, tiek privataus kapitalo atstovai išreiškė aiškų ketinimą ir pasiryžimą įgyvendinti naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje projektą bei pasiekti Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintą Lietuvos strateginį tikslą – kompleksiškai integruoti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą į Europos Sąjungos sistemas ir elektros energijos vidaus rinkas. Vyriausybė privalo užtikrinti, kad šie įsipareigojimai būtų realiai įgyvendinti.

Naujos atominės elektrinės statybos ir elektros perdavimo jungčių į Lenkijos Respubliką ir Švedijos Karalystę tiesimo projektai turi būti prioritetiniais nacionalinį investuotoją sudarančių akcininkų uždaviniais, kurių įgyvendinimui turėtų būti sutelkti visi tam būtini organizaciniai ir finansiniai resursai. Todėl iki to laiko, kol nebus sudarytos sutartys dėl naujos atominės elektrinės statybos ir nebus užtikrintas naujos atominės elektrinės statybos finansavimas, Vyriausybė, kaip pagrindinis nacionalinio investuotojo akcininkas, privalo atsakingai spręsti nacionalinio investuotojo pelno paskirstymo klausimus, prioritetą skirdama ilgalaikę vertę kuriančių strateginių projektų įgyvendinimui, o ne vienadieniam pelnui. Vyriausybė turi užtikrinti, kad iki to laiko, kol nebus sudarytos sutartys dėl naujos atominės elektrinės statybos ir nebus užtikrintas naujos atominės elektrinės statybos finansavimas, nacionalinio investuotojo pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, sudarytų nuo 20 iki 40 proc. grynojo atas kaitinių finansinių metų pelno. Sudarius sutartis dėl naujos atominės elektrinės statybos ir užtikrinus naujos atominės elektrinės statybos finansavimą, pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, gali sudaryti nuo 40 iki 60 proc. grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, tai yra taip, kaip numatyta įstatų projekte.

Vyriausybė turėtų taip pat užtikrinti, kad nacionalinio investuotojo steigimo dokumentuose būtų įtvirtinta, kad akcininkų sutarties nuostatos neriboja valstybės teisės savo nuožiūra reguliuoti šalies energetikos ūkio ir priimti su tuo susijusius teisės aktus. Dėl šiai funkcijai vykdyti priimtų valstybės sprendimų pagal akcininkų sutartį valstybei negali kilti jokia atsakomybė bei negali rastis pareiga subsidijuoti ar kitaip užtikrinti nacionalinio investuotojo ar strateginių elektros energetikos projektų finansavimą.

Įpareigoju Vyriausybę aktyviai siekti, kad proporcinis valdybos sudarymo principas būtų perkeliamas iš nacionalinio investuotojo įstatų į akcininkų sutartį, numatant, kad jis galios tol, kol UAB „NDX energija“ neperleis kitiems asmenims daugiau kaip pusės jai priklausančių nacionalinio investuotojo akcijų.

Vyriausybei tenka ir pareiga nustatyti valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų nacionalinio investuotojo bendrovėje suteikiamų teisių įgyvendinimo tvarką. Turi būti nustatytos veiksmingos, aiškios ir skaidrios, valstybės interesų apsaugą garantuojančios atstovavimo procedūros, atstovų atrankos ir paskyrimo tvarka, įtvirtintos valstybę kaip akcininką atstovaujančių asmenų pareigos, griežta atskaitomybė bei nuolatinė kontrolė.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo 8, 10, 11, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui, Vyriausybei tenka pareiga užtikrinti tinkamą ir savalaikį šio įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS“

Prezidento spaudos tarnyba

http://www.president.lt/


   Versija spausdinimui
 
  Straipsnis komentarų neturi
 
Vardas:
El. paštas:
Komentaras:


Įveskite kodą:  

Redakcija pasilieka teisę išimti neetiškus komentarus.
 
 
Paieška


V. Landsbergis įspėja, jog kai žlugs „Leo LT“ projektas, kaltų nebus

2008 12 29

Atsimenu labai puikiai, kai perspėjome, kad „Leo“ labai gerai jausis, nes ES neleidžia šito (kurti monopolijos - red.), ir nei Leonas, nei Gediminas nebus kaltas - bus kalta ES.Gediminas Kirkilas įvertino „LEO LT“ įsteigimą

2008 05 28

Visus sveikinu, manau, kad tai skaidrus sprendimas.K. Čilinskas gins piliečių interesus (1)

2008 05 07

Ką gi, nepasisekė surinkti parašų – pats mačiau, kad žmonės mielai rašosi, bet dėl reikalavimo pasakyti asmens kodus yra išsigandę. Kaip Seimo nariai mes galime teikti projektą, kuris atitinka piliečių interesus, tai aš pasistengsiu tą daryti.

http://www.alfa.lt/Naujasis „NDX energijoje“ vadovas Ignas Staškevičius apie energetikos ir farmacijos panašumus

2008 03 03

„Eurovaistinės“ – irgi didelė įmonė, reikalavusi kasdienio dėmesio, verslo kelionių. Reikia nepadaryti klaidos išduodant vaistus. Sakyčiau, čia yra nemažai panašumų su darbu „NDX energijoje“. Čia irgi negalima suklysti.Eligijus Masiulis apie „LEO LT“

2008 02 25

Liūto nevaldo niekas. Liūtas – žvėrių karalius, kuris kitus valdo.

http://www.alfa.lt/


 
© 2007 Trigalvis Slibinas