Bendra informacija
 Nuomonės
 Spaudos archyvas
 Įstatymai
 Sutartys
 LR Seimo posėdžių stenogramos
 Sentencijos

   Rekomenduojame:

 
LR Seimo posėdžių stenogramos
 
  2008 m. sausio 15 d. LR Seimo posėdžio stenograma (1)

2008 01 15

Penkiasdešimt antrasis (373) posėdis

2008 m. sausio 15 d.

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Č. JURŠĖNAS ir Seimo Pirmininko pavaduotojas G. STEPONAVIČIUS

<...>

PIRMININKAS (Č. JURŠĖNAS, LSDPF*). Gerbiamieji kolegos, aš labai prašyčiau kalbose neminėti pavardžių. Sakykit taip, kad kiekvienam būtų aišku, bet neminėkit pavardžių. Ačiū. Kolega R.Dagys antrąkart? Kažkaip neišeina. Ačiū. Posėdžio pabaigoje.

Atominės elektrinės įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2799 (pateikimo tęsinys) (Vyriausybė siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

Ketvirtas kompleksinis klausimas – Atominės elektrinės įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kurio registracijos Nr.XP-2799. Čia yra pateikimo tęsinys. Ar ministras V.Navickas nori ką pridurti, ar geriau būtų, kad nepridurtų, nes viskas pasakyta. Mums liko tiktai balsuoti, nes buvo ir kalbos dėl balsavimo motyvų. Ar visiems aišku? Kolegos, mes dabar turim balsuoti, ar pritariam po pateikimo ir pradedam atitinkamas procedūras. Prašom registruotis. Po šio klausimo eis kitas Atominės elektrinės įstatymo pakeitimo įstatymas. Prašom registruotis. Po balsavimo.

Užsiregistravo net 111 Seimo narių. (Balsai salėje) Kolegos, gerai, trumpoji registracija, ir prašom visus būti savo vietose. Dar vienas Seimo narys vaikšto. Kas jam pasakys?

113. Kolegos, balsuojame, ar pritariame po pateikimo ir tęsiame toliau kitas procedūras dėl Atominės elektrinės įstatymo 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Prašom balsuoti, ar pritariam po pateikimo.

Kolegos, už – 68, prieš – 15, 28 susilaikė. Po pateikimo pritarta. Susitarimas, kaip matot, vykdomas. Dabar antras susitarimo punktas ir ketvirto klausimo arba komplekso antroji dalis. Atominės elektrinės įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kurio registracijos Nr.XP-2700, alternatyvus trečiasis variantas. Bet čia jau yra svarstymo stadija. Kviečiu pagrindinio komiteto, t. y. Ekonomikos komiteto, vardu pačią pirmininkę B. Vėsaitę. Prašom.

Atominės elektrinės įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XP-2700A(3*) (svarstymas)

B. VĖSAITĖ (LSDPF). Gerbiamieji kolegos, Ekonomikos komitetas, kuris buvo pagrindinis, svarstė minėtą įstatymo projektą ir pasiūlė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Noriu pridurti, kad po to, kai mes pritarėm ką tik paskelbto įstatymo pateikimui ir kadangi nauja atominė elektrinė bus kuriama ne „Lietuvos energijos“, o patronuojančios bendrovės pagrindu, tai minėtame įstatymo projekte neliko straipsnių, kuriems gerbiamasis P. Auštrevičius ir kiti teikėjai teikė savo siūlymus. Pagrindinės teikiamų siūlymų nuostatos bus perkeltos į dabar esantį įstatymo projektą. Tiek norėjau pasakyti.

PIRMININKAS. Ačiū. Tai esminis klausimas yra Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabos ir jūs pritariat, t. y. vienai nepritariat, kitai pritariat.

B. VĖSAITĖ. Taip.

PIRMININKAS. Kolegos, galima su tokiomis išvadomis sutikti? Ačiū. Dabar vis dėlto kai kurie kolegos norėtų pasakyti kalbas. pirmiausia prašyčiau A. Kubilių. Ruošiasi kolega R. Garbaravičius. Gerbiamasis kolega, savo ar frakcijos vardu?

A. KUBILIUS (TSF). Galiu ir frakcijos vardu.

PIRMININKAS. Prašom.

A. KUBILIUS. Gerbiamieji kolegos, mes esame įsitikinę, kad tokios pataisos yra būtinos ir reikalingos šioje viso sudėtingo ir svarbaus reikalo svarstymo stadijoje. Jos reikalingos todėl, kad derybos dėl nacionalinio investuotojo steigimo parodė keletą labai ryškių problemų. Pati ryškiausia problema yra ta, kad paaiškėjo, jog Vyriausybė tokiam svarbiam darbui nebuvo tinkamai pasirengusi, nebuvo atlikusi namų darbų. Antras dalykas, buvo labai aišku, kad Vyriausybė daugeliu atvejų nebuvo pasirengusi ginti valstybės interesų derybose su tikrai deryboms pasirengusiu, stipriu ir efektyviai veikiančiu privačiu investuotoju. Todėl, mūsų įsitikinimu, tokia įstatymo pataisa, kuri suteiktų teisę ir pareigą Seimui tvirtinti esminius pasiektų sutarimų dalykus, yra būtina ir privaloma, nes tik taip galima pasiekti, kad esminiai valstybės interesai šiuo svarbiu reikalu būtų tinkamai ginami ir apginti.

Mes šiandien siūlom pritarti be didelių abejonių šiai įstatymo pataisai. Jeigu dėl kokių nors juridinės technikos reikalų reikia padaryti kai kurias jos korektūras, tai nėra problemų tas pataisas padaryti. Mes siūlome jau ketvirtadienį priimti šį įstatymą, kad labai aiškiai žinotume, pagal kokias procedūras, pagal kokius procesus toliau visas reikalas bus tvarkomas. Jeigu Seimas žinos, kad jis turi visą teisę, pareigą ir atsakomybę balsuoti dėl tokių sutarčių, kurios apibrėžia nacionalinio investuotojo formavimą, manau, mums visiems bus kur kas aiškiau ir ramiau galėsime diskutuoti ir dėl kitų svarbių dalykų, susijusių su nacionalinio investuotojo formavimu. Taigi kviečiu balsuoti už.

PIRMININKAS. R. Garbaravičius. Prašom, kolega. Ruošiasi E. Klumbys.

R. GARBARAVIČIUS (TSF). Laba diena. Aš noriu pradėti nuo to, kodėl pavasarį mes ir aš pats balsavau už tai, kad nereikėtų tų nuostatų tvirtinti Seime. Todėl, kad buvau tvirtai įsitikinęs, jog Vyriausybės kompetencija, ryžtas, netgi atsakomybė yra didesnė negu mūsų, nes ten asmeniškesnė atsakomybė. Tačiau matyti, kad šių derybų metu Vyriausybė gal net visiškai kapituliavo, nes mes šiandien Seime turime įdomų naują žanrą, kai Vyriausybės pateiktus rezultatus derybose frakcijose gina tas, kas derybose buvo oponentas Vyriausybei.

Patys rezultatai, kuriuos bandome tvirtinti… Jeigu tikėtume ministru (aš norėčiau juo tikėti), jis sakė, kad darbo grupė pateikė tris variantus. Tarp jų vienas buvo – nutraukti derybas, bet mes matome visiškai kitokią situaciją. Aš jau nekalbu apie tai, kad kai mums pavasarį pateikė pačią idėją… Aš perskaitysiu vieną pagrindinių nuostatų. Viena pagrindinių nuostatų buvo tokia: elektros energijos skirstymo tarifas turi nesikeisti visą prognozuojamą laikotarpį. Tuo rėmėsi mūsų sprendimai. Bet mes matome, kad tarifai jau pasikeitė. Aš jau nekalbu apie tai, kad įstatymas reikalavo, jog būtų vertinimo vertinimas. Šiandien yra pasakyta nuomonė apie sutarčių sąžiningumą. Konkretaus įvertinimo nėra, taigi nėra įvykdytas įstatymo reikalavimas.

Manau, Seimas, užmerkdamas akis ir neprisiimdamas atsakomybės, realiai vis tiek atsakomybę prisiima, nes mes suteikiame įgaliojimą Vyriausybei atlikti šiuos veiksmus. Taigi atmerktomis akimis turime priimti sprendimus ir nesikratyti atsakomybės.

PIRMININKAS. Ačiū, gerbiamasis kolega. E. Klumbys. Ruošiasi kolega P. Gražulis. Kolega, pirmiausia, ar frakcijos, ar savo vardu? Tautos? Prašom, jeigu turite įgaliojimus. Prašom.

E. KLUMBYS (TTF). Gerbiamieji kolegos, aš pirmiausia noriu priminti, kad praėjusių metų birželio mėnesį 107, jeigu neklystu, Seimo nariai balsavo už tai, jog Seimas nesikištų į derybų eigą. Ir tik 4 buvo prieš ir 4 ar 3 susilaikė, jie nepritarė šiai nuostatai. Štai aš dar kartą jums keliu klausimą, kas buvo teisūs tada, birželio mėnesį: ar tie, kurie balsavo už tokį įstatymą, ar tie, kurie balsavo prieš ir susilaikė?

Aš noriu pasakyti, kaip iš principo buvo apkvailintas Seimas, kad pavyko prastumti be jokių problemų su tokia skuba aną įstatymą. Tada ir fonas buvo geras parengtas. Jeigu jūs prisimenate, tai buvo Seimo narių rentų klausimas. Visas visuomenės dėmesys buvo į Seimo narių rentas, o tuo metu buvo labai šauniai sužaista ir prastumtas negalvojant šis Atominės elektrinės įstatymas. Štai šiandien mes turime situaciją, kai čia dabar su tokiomis didžiulėmis problemomis, su vėlavimais, bet šį įstatymą stumiame. Aš noriu pasakyti, kad tas Atominės elektrinės įstatymas yra perdėm korupcinis.

Seimo pritarimas, manau, yra saugiklis. Kodėl jo reikia? Todėl, kad pirmiausia jau anekdotu virto vadinamosios derybos su „NDX energija“. Ar yra normali valstybė, kurios Vyriausybė derasi su privatininkais? Vadinasi, jeigu derasi, buvo kažkokios išankstinės, pirminės slaptos nuostatos. Štai nuo tų nuostatų dabar yra traukiamasi, ir premjeras aiškina, kokį didvyriškumą jis rodo derėdamasis su NDX ir pasiekdamas rezultatų.

Premjeras G. Kirkilas ir ūkio ministras V. Navickas tvirtina, kad viskas vyko pagal Seimo priimtą Atominės elektrinės įstatymą, kad susitarimų nėra. Kita vertus, susitikime su Lenkijos Seimo Maršalka Bronislavu Komorovskiu premjeras tvirtino, kad susitarimas su NDX yra pasiektas. Kad susitarimas pasiektas, kalba ir NDX. NDX vadovas Darius Nedzinskas garsiai per televiziją teigė, kad susitarimai pasiekti.

Kokia išvada? Išvada yra tokia, kad Seimui meluoja premjeras G. Kirkilas ir ūkio ministras V. Navickas teigdami, jog susitarimo su „NDX energija“ nėra, kaip jis tvirtino čia, salėje. Normalioje valstybėje premjeras ir ekonomikos ministras būtų atstatydinti tuoj pat paaiškėjus jų melui. Lietuvoje, deja, to nėra.

Tad Seimo įsikišimas, numatytas šiomis pataisomis, būtinas pirmiausia tam, kad užkirstume kelią, sakyčiau, labai prastai, gal net nusikaltėliškai Vyriausybės veiklai stumiant tokio pobūdžio susitarimą ir aiškinant visai visuomenei, koks šaunus yra toks susitarimas. Ačiū.

PIRMININKAS. P. Gražulis. Ruošiasi kolega J. Veselka.

P. GRAŽULIS (TTF). Gerbiamieji kolegos Seimo nariai, šio Lietuvai svarbaus užvaldymo įstatymo priėmimas vyksta tarpušvenčiu, paminėjus tragišką Sausio 13-ąją ir belaukiant Vasario 16-osios, tai yra Laisvės gynėjų diena ir Lietuvos nepriklausomybės diena.

Šiandien dabartiniame pasaulyje svetimos valstybės jau nėra okupuojamos ginklu, jos užvaldomos ekonomiškai. Tą daro ekonomiškai ypač galingos valstybės neturtingų valstybių atžvilgiu. Šiandien žiniasklaida ir žurnalistai kalba, kad vyksta valstybės užvaldymas, ir užvaldymas ne svetimųjų, bet savųjų.

Dažnai sakau, kad per 17, jau 18 nepriklausomybės metų iškovoję laisvę ir nepriklausomybę, pralieję kraują mes patekome į savųjų vergiją, į savųjų oligarchų vergiją. Tai daro Seimas – Seimo nariai.

Vakar kalbėdamas kardinolas A. Bačkis minėjo Šventąjį Augustiną, pasakė: jeigu politikai netarnauja žmogui ir visuomenei, o tarnauja tiktai verslo interesams, tokia valstybė panaši į plėšikų gaują. Aš manau, tie, kurie šiandien balsuos už šį įstatymą, kurie balsuos už vėlesnius įstatymus, turės prisiimti atsakomybę ne tik dešimtmečiams ir mūsų kartoms. Atiduodam, parenkam… Aš už tai, kad Seimas prisiimtų atsakomybę ir kad Seimas laimintų visus susitarimus, jeigu jie tarnautų visuomenei. Bet šiandien akivaizdžiai matome, net įstatyme parašyta, kad pagrindinis tikslas – ne siekti kiek galima efektyvesnės, pigesnės elektros energijos sukūrimo, ne kad būtų mažinama priklausomybė nuo Rusijos, bet pagrindinis tikslas, kaip vinis įkalta akcininkams, – siekimas pelno, naudos. Žinant trigalvio slibino – „Vilniaus prekybos“ apetitus, jiems niekada nebus gana. Pažiūrėkite, vien tik privatizavus, atidavus veltui, Vakarų skirstomuosius tinklus, jie kiekvienais metais kėlė elektros energijos kainą, nors Seimui, Vyriausybei Lietuvos bankas išsiuntė dokumentus, kad būtina mažinti Lietuvoje infliaciją, būtina bent keliolika centų sumažinti elektros energijos tarifus, nes šiandien jie yra per dideli. Ar kas girdėjo Lietuvos banko kalbą? Ne. Manau, kad šiandien šio įstatymo priėmimas yra savotiška istorinė valanda. Mes kiekvienas gerai turėtume pasitarti su savo sąžine balsuodamas, nes aš asmeniškai įvardiju – tai ne užvaldymas, o mūsų tautos energetinė okupacija. Kad atominė elektrinė reikalinga, mes visi sutinkame, bet ar negali keturios valstybės – Lenkija, Latvija, Estija ir Lietuva be „Vilniaus prekybos“ pastatyti atominės elektrinės? Absurdas.

Dar kitas dalykas. Jeigu jau neturėtume lėšų, tai pažiūrėkite, kas daroma. Taigi visas šis nacionalinis investuotojas pinigų neduos, jie užstatys turtą, paims iš banko paskolą ir mes, vartotojai, mokėsime palūkanas. Jeigu būtų valstybiškai mąstoma, tai ką padarytume? Jeigu valstybė neturi lėšų, išleiskime kokias nors akcijas, leiskime įsigyti verslininkams, apribokime skaičių, ir atominei elektrinei turėsime pinigų, grynųjų pinigų, už kuriuos galėsime statyti atominę elektrinę. Ji bus pigesnė, nes nereikės bankui mokėti palūkanų. O dabar be konkurso, slaptai, kaip ponas J.Karosas pasakė, čia sprendimai nevyksta, vyksta kitoje erdvėje. Pasirodo, pokiliminėje erdvėje vyksta patys svarbiausi sprendimai, o čia – tik formalus palaiminimas. Aš ponui G.Kirkilui, nors gal jo čia nėra, noriu pasakyti. Pone Kirkilai, kai buvai Seimo narys, atrodo, buvai paprastas žmogus. Kiek žinau tavo gyvenimo biografiją, augai skurde, žinojai, kas yra vargas, bet dabar skursti priversi visą tėvynę, šitie numaus mums kelnes. Aš sakau, šiomis dienomis noriu pasakyti dar vienus griežtus žodžius: Judas, išdavęs Kristų, susiprato, kad išdavė ir pasikorė. Kada tu, pone Kirkilai, susiprasi, kad tai yra tautos išdavystė?

PIRMININKAS. Ačiū ir už tai. Ir paskutinysis kalba J. Veselka. Prašom, kolega.

J. VESELKA (TTF). Gerbiamieji kolegos, kodėl vis dėlto iš esmės kyla triukšmas dėl atominės elektrinės ir kodėl čia norima įvelti Seimą, nors tai nėra Seimo prerogatyvos? Labai paprastas dalykas. Todėl, kad be jokio konkurso, be jokių logiškų ir ekonominių paaiškinimų buvo pasirinktas vienas vienintelis privatus investuotojas. Ir antra – privatus investuotojas jau pasakė, kad derybos baigtos, ir viskas. Ir jeigu jūs norite dar ką nors daryti, mes net sutinkame perleisti akcijas už prieinamą kainą, kaip ir turi būti. Tai štai klausimas.

Antras klausimas – ar Seimas yra kompetentingas pritarti tokioms pagrindinėms nuostatoms? Jūs sakysite taip, kompetentingas, nes mūsų labai daug, o aš pasakysiu: jūsų buvo labai daug, kai birželio mėnesį priėmėme šį įstatymą ir beveik visi vieningai balsavote už. Tai ar mes neparodysime, kad šis Seimas visiškai nekompetentingas, tik bando savo esminėmis nuostatomis supainioti valstybę taip, kad visi būsime kalti ir niekas nebus kaltas, o kažkas turės naudos?

Ir trečias dalykas. Gerbiamieji valdantieji, jeigu jūs nepasitikite Vyriausybe ir manote, kad susitarimai yra blogi, Seimas jų neištaisys. Seimas gali tik privelti. Todėl, jeigu jūs nepasitikite Vyriausybe, formuokite naują, leiskite jiems pagal jų kompetenciją spręsti tuos dalykus, kurie jų kompetencijai priklauso ir kurių Seimas nepajėgus išspręsti. Jeigu pasitikite Vyriausybe, vėl kitas klausimas, tada netrukdykite, neįvelkite visos valstybės.

Toliau. O kas bus, jeigu mes čia visi vieningai pritarsime kaip anam įstatymo projektui, o aš beveik 80% esu įsitikinęs, kad nei lenkai, nei latviai, nei estai nedalyvaus šiame projekte ir šis projektas pakibs. Suprantu, kad tada tik Vyriausybė tuos dalykus derins, o mes, Seimas, galime išlikti kaip įstatymų leidėjas ir kontroliuoti. Bet jeigu mes visi įsiveliame į šią struktūrą ir tas projektas nejuda iš vietos, na, atleiskite, mūsų kaimynams pasirodys, kad lietuviai apskritai nesuvokia, kas yra valstybė, kas yra kompetencijų pasiskirstymas tarp vykdomosios valdžios, įstatymų leidžiamosios valdžios, iš tikrųjų nevykėliai. Todėl, manau, gerbiamieji, yra paprastas sprendimas. Siūlau nepritarti šiam įstatymo projektui. Jeigu yra abejonių dėl Vyriausybės, mes galime daug diskutuoti, išsakyti savo nuomones, bet vis dėlto aišku, kad šis procesas yra Vyriausybės kompetencija. Manau, kad VST leis mums priimti tik papildomus politinius lozungus. Kaip toliau pamatysime, kokių nors konkrečių dalykų jie nesutiks pakeisti. Todėl, manau, ne pritarkime, o vykdykime tas funkcijas, kurios yra įteisintos mūsų Konstitucijoje ir įstatymuose. Kompetencija tarp Vyriausybės ir tarp Seimo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dėkoju. Kolegos, kadangi pataisų nėra, tai dabar prašome dėl balsavimo motyvų. Atsiprašau, Z. Balčytis.

Z. BALČYTIS (LSDPF). Dėl vedimo tvarkos, pirmininke. Šiandien pas Seimo Pirmininką visi sutarėme, kad visas Atominės elektrinės įstatymo pataisas, kurios bus patvirtintos specialiu protokoliniu nutarimu, turėtų apsvarstyti tam specialiai sukurta darbo grupė, į kurią įeina ir gerbiamasis P. Auštrevičius, ir A. Kubilius, ir visi kiti. Todėl, manau, šito įstatymo svarstymo stadijos reikia daryti pertrauką. Jeigu ta darbo grupė pritars konsensuso būdu priimti šitą pataisą, tada mes tą ir darysime. Bet dabar išeina, kad vieną įstatymo projektą išmetame iš konteksto, o visų kitų nesvarstome. Tai siūlau daryti pertrauką ir grįžti atgal po darbo grupės pristatymo.

PIRMININKAS. Gerbiamasis kolega, bet šiuo atveju pertrauka galėtų būti iki kito posėdžio pagal Statutą. Ar jūs siūlote kokį kitą variantą? Prašom.

Z. BALČYTIS. Manau, mes turime surasti čia labai normalų ir priimtiną sprendimą. Darbo grupė turėtų apsvarstyti ir gerbiamojo P. Auštrevičiaus pataisą, gal ji jai pritars, bet tikrai nesvarstyti nė vieno įstatymo projekto.

PIRMININKAS. Siūlymas galėtų būti nebaigti dabar, nes darbo grupė pagal planą turėtų rinktis 14 valandą. Bet tuoj prie to prieisime, kol kas dar J. Veselka. Prašom.

J. VESELKA. Aš po balsavimo norėčiau kitu…

PIRMININKAS. Gerai. Tada A. Kubilius. Prašom. (…) siūlymą.

A. KUBILIUS. Aš tik galiu pasakyti, kad taip nebuvo sutarta, kaip ponas Z.Balčytis pasakė. Kaip tik buvo sutarta, kad šiandien šiai pataisai pritariame, iki ketvirtadienio ji gali būti patobulinta, bet esminė sąlyga yra, kad visi žinotume visų kitų svarstymų metu, kad Seimas yra priėmęs sprendimą, kad visos sutartys turės būti tvirtinamos Seime. Tai toks sprendimas šiandien, aš aiškiai suvokiu, kad tai esame sutarę.

PIRMININKAS. Prašom dar kartą Z. Balčytį. Prašom, kolega.

Z. BALČYTIS. Tikrai nelabai suprantu, kodėl opozicija eina buldozerio principu. Lyg ir buvome sutarę, kad nebus jokių Seimo protokolinių nutarimų, nebus Seimo nutarimų, kad bus ieškoma konsensuso dėl įstatymo pataisų Atominės elektrinės įstatymui.

PIRMININKAS. Ačiū. Minutėlę! P. Auštrevičius.

P. AUŠTREVIČIUS (LCF). Labai ačiū. Gerbiamasis posėdžio pirmininke, mielieji kolegos socialdemokratai, aš siūlau nesijaudinti. Iš tikrųjų šiandien mes nepriimame šios pataisos. Mes ją svarstome ir siūlome toliau svarstyti 14 valandą susirinksiančioje darbo grupėje. Esminė nuostata, kad Seimas nebūtų nusišalinęs. Tikiuosi, kad proto ir supratimo dėl šios nuostatos tikrai užteks. Kitu atveju visi šie mūsų pokalbiai, susitarimai netenka prasmės. Kas čia yra, tik informavimas ar svarstymas? Man įdomu, kaip jūs pažiūrėsite į akis rinkėjams po šito?

PIRMININKAS. R. Šukys. Prašom.

R. ŠUKYS (LCSF). Gerbiamasis posėdžio pirmininke, aš turiu klausimą. Aš suprantu ir gerbiu visas darbo grupes, kurios kažką ten susitars ar susitarė, tačiau aš, kaip Seimo narys, norėčiau vadovautis Seimo statutu. Jūs praleidote, man atrodo, vieną labai svarbią detalę. Kai mes pritarėme po pateikimo pagrindiniam įstatymo projektui, jūs neįvardijote, kada yra numatoma svarstyti tą projektą, kad aš, kaip Seimo narys, žinočiau kaip įregistruoti, iki kurio laiko pataisas svarstyti. O jau ar darbo grupė svarstys, ar ne, bet Seimas vis tiek turės svarstyti, tai aš norėčiau, kad eitume ne tik kažkokių darbo grupių nustatyta tvarka, aš gerbiu visas nuomones, bet turi būti sudaryta galimybė ir Seimo nariams dirbti pagal Statutą. Prašome pasakyti laiką.

PIRMININKAS. Gerbiamasis kolega, gal jūs čia ir nematote, bet prie ankstesnio klausimo yra padėtas didelis klaustukas ir mes jį turėsime užbaigti.

R. ŠUKYS. Kai mes pritariame po pateikimo, turi būti nustatytas svarstymo laikas.

PIRMININKAS. Be abejo, ir laikas, ir komitetai.

Kol kas J. Razma. Prašau.

J. RAZMA (TSF). Bet kuriuo atveju aš posėdžio pirmininką prašyčiau veikti pagal Statutą. Jeigu Socialdemokratų frakcija siūlo pertrauką, išties jie turi tokią galimybę siūlyti pertrauką iki kito posėdžio, tai mes galime dėl to balsuoti. Žinoma, aš tokiam siūlymui nepritariu. Tuo labiau kad jūs puikiai žinote, kad nauja dabar valdančioji koalicija turi visas galimybes spręsti, kada bus šio projekto priėmimas, tai nereikia čia dabar kelti sumaišties. Balsuokime po svarstymo už šį projektą.

PIRMININKAS. Supratau. Dabar kolegė B. Vėsaitė. Prašom.

B. VĖSAITĖ. Gerbiamieji kolegos, aš tikrai siūlau dabar pritarti po svarstymo minėtam įstatymo projektui ir jį tikrai būtina taisyti, bet mes tą galime padaryti susirinkę į darbo grupę. Aš siūlau manimi papildyti darbo grupę, jeigu galima, nes aš matau dar kitų problemų.

PIRMININKAS. Gerbiamoji kolege, minutėlę! Jūsų kolega ir mano kolega iš frakcijos kalbėjo kitaip. Tai koks yra bendras siūlymas? Ar pritariam po svarstymo, ar darom pertrauką.

B. VĖSAITĖ. Papildyti darbo grupę…

PIRMININKAS. Ne apie tai dabar kalbame.

B. VĖSAITĖ. …ir pritarti po svarstymo.

PIRMININKAS. Tai čia jūsų bendra pozicija?

B. VĖSAITĖ. Taip.

PIRMININKAS. Tada ir balsuoti nereikia. V. Žiemelis.

V. ŽIEMELIS (MSG). Labai gerai, kad Socialdemokratų frakcija pritarė svarstyti ir pritars po svarstymo. Taip darbo grupėje ir buvo sutarta, nes čia ne priėmimas. Ačiū.

PIRMININKAS. Gerbiamieji kolegos, gal galime bendru sutarimu pritarti po svarstymo ar vis dėlto reikia balsuoti? (Balsai salėje) Galima? (Balsai salėje) Reikia balsuoti? (Balsai salėje) Dar ir motyvus nori kai kas sakyti? Prašau, P. Auštrevičius. Ne, atsisako. Gerai, ačiū. P. Gražulis. Irgi atsisako. (Balsai salėje) Prašau.

P. GRAŽULIS. Gerbiamieji Seimo nariai, čia tiek yra motyvų prieš, kad būtų galima kalbėti be galo, be krašto. Bet gaila, kad tų motyvų didelė dalis Seimo narių negirdi. Aš norėčiau, kad įsiklausytų į prieš tai kalbėjusių Seimo narių motyvus ir vis dėlto nebalsuotų už šį įstatymą, nes pataisos yra niekinės, iš principo jos nieko nesprendžia, o lieka pats svarbiausias dalykas, kad pagrindinis tikslas lieka ne tai, kad būtų pastatyta atominė elektrinė, ne tai, kad elektra būtų pigesnė Lietuvai, bet kad trigalvis slibinas turėtų naudos. Viskas, dėl to mes statome atominę elektrinę. Todėl aš prieš ir prašau visų balsuoti prieš ir įsiklausyti.

PIRMININKAS. Jeigu kolega P.Auštrevičius atsisako, tada S.Pečeliūnas. Nuomonė už.

S. PEČELIŪNAS (TSF). Ačiū. Mielieji kolegos, kalbam apie 11 straipsnį, prieš tai po svarstymo irgi dėl 11 straipsnio pataisų kai ką Seimas pasakė. Kaip aš suprantu, visos tos priemonės, apie kurias mes šiame nutarime kalbame, mano požiūriu, yra būtinos, bet nepakankamos, kad saugikliai, kurių reikalauja ir mūsų Konstitucija, ir kiti mūsų įstatymai, šiame įstatyme šiuo konkrečiu klausimu visi būtų sudėti. Todėl šiai pataisai dabar po svarstymo pritarę mes dar nebūsime garantuoti dėl visumos ir dėl turinio, todėl pasisakydamas už kviesčiau, kai bus svarstomas anksčiau pateiktas projektas, gerai įsiskaityti į mano pateiktas pataisas ir joms taip pat pritarti. Tai yra bendru sutarimu dėkime visus įmanomus reikalingus saugiklius, kad ir mums, ir ateinančioms kartoms būtų aišku, kad Seimas, ką sugebėjo tuo metu sugalvoti, kad būtų saugiau, tą ir sugalvojo. Bet neatsisakykime saugiklių. Jų niekada nebūna per daug, nes kyla situacijų, kurių iš anksto negali numatyti, ir tik gerai suprojektuoti saugikliai gelbsti tokiose situacijose. Ačiū už dėmesį.

PIRMININKAS. Ačiū. Prašom registruotis ir balsuosime, ar pritariame po svarstymo.

Užsiregistravo 117 Seimo narių. Prašom balsuoti. Dėmesio! Kolegos, ar pritariame po svarstymo Atominės elektrinės įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XP-2700A(3), prašome balsuoti.

Už – 56, prieš – 6, susilaikė 49. Po svarstymo pritarta. (Triukšmas salėje) Jeigu yra protestų, prašome dėstyti. (Balsai salėje) Kolege Visockyte, arčiau mikrofono.

R. VISOCKYTĖ (DPF). Aš noriu pasakyti, kad mano balsas per šį balsavimą turi būti prieš.

PIRMININKAS. O buvo už?

R. VISOCKYTĖ. Netyčia paspaudžiau už.

PIRMININKAS. Viskas. (Balsai salėje) Tada iš tikrųjų nepritarta. Gerbiamieji kolegos! (Balsai salėje) Jeigu lygu, vis tiek reikia perbalsuoti. Kolegos, dėmesio! Prašome visi registruotis ir visi balsuojame. Kolegos, visi registruojamės.

Užsiregistravo 116 Seimo narių. Prašom balsuoti dar kartą, ar pritariame po svarstymo. Balsavimas pradėtas. (Triukšmas salėje) Kolegos, susikaupiam ir balsuojam.

Už – 55, prieš – 8, susilaikė 50. Nepritarta. (Triukšmas salėje) Prašau, dabar atiduodam tobulinti ar atmetam? Tobulinti? Teisingai, tegul darbo grupė tobulina. (Balsai salėje) P.Auštrevičius. Prašom.

P. AUŠTREVIČIUS. Labai ačiū. Gerbiamasis posėdžio pirmininke, iš tikrųjų yra protokolinis nutarimas, apie tą susitarimą buvo paskelbta 11 val., jeigu mes manome, kad branduolinį projektą keičia branduolinė koalicija, tai tvarka, nėra ko svarstyti. Jeigu mes laikomės žodžio ir einame nuosekliai, tai tada aš iš tikrųjų nežinau, ką reiškia šitas balsavimo rezultatas?

PIRMININKAS. Tobuliname. Juk susitarėme. Z. Balčytis. Prašom.

Z. BALČYTIS. Tai iš tikrųjų labai normalus įstatymo projektas. Susirenkame 14 val., bus dar daugiau. Yra gerbiamojo R. Smetonos, yra kitų, visus peržiūrėsime. Jeigu matysime, kad tai yra naudinga, priimsime visus teisingus sprendimus, kurie būtų labai geri Lietuvos žmonėms.

PIRMININKAS. Ačiū. J. Veselka.

J. VESELKA. Aš dėl kitko.

PIRMININKAS. A. Kubilius tuo ar kitu klausimu? A. Kubilius.

A. KUBILIUS. Aš norėjau pasakyti ponui Z. Balčyčiui, kad man kyla abejonių, ar reikia dar rinktis. Nes, kaip suprantu, jūs žinote geriausius sprendimus, ir tai, ką sutarėme iš ryto, jau dabar salėje jūs darote kitaip. Ko mums ten eiti, vargti, kažką tartis, bandyti taisyti ir derinti, jeigu po to jūs balsuojate taip, kaip jums atrodo geriausiai. Ir visas mūsų bandymas rasti kokius nors sutarimus, kompromisus ir susikalbėti baigiasi štai čia, salėje. Aš nežinau, ko mums ten eiti, stengtis, vargti, jeigu po to jūs balsuojate taip, kaip jums atrodo geriausiai. Gal baigiame, balsuokite ypatingos skubos tvarka už tą įstatymą, kokį jūs čia atsinešėte, ir bus viskas, ir galėsite važiuoti slidinėti. Kaip aš suprantu, pagrindinė problema yra tai, kad tarp socialdemokratų yra daug slidininkų, ne tik tenisininkų, ir dabar bandoma forsuoti visus sprendimus. Kadangi šis įstatymo projektas, kurį pateikė P. Auštrevičius, būtų reikalavęs, kad į Seimą būtų atskirai dar atneštos sutartys ir reikėtų dar kokią savaitę nubraukti nuo slidinėjimo, ir tai yra neįmanoma socialdemokratams, tad baikime šitą cirką.

PIRMININKAS. J. Veselka.

J. VESELKA. Gerbiamieji kolegos, aš noriu padėkoti, kad Seimas išlaikė valstybingumo egzaminą ir neįsivėlė į tai, kur kompetencijos nepakanka, yra kitų variantų. Juk pagrindinis dalykas bus ne šitie visi, o pagrindinio įstatymo priėmimas arba nepriėmimas. Todėl iš tikrųjų pasielgėme labai protingai ir nėra čia ko dabar vienas kito kaltinti. Ir vieną dalyką… Gerbiamasis S.Pečeliūnai, netrukdyk tu man, aš žinau, kad tu visų galų meistras, tik nieko konkrečiai neišmanai.

Gerbiamieji kolegos, dar noriu pasakyti. Pažiūriu į balsavimo rezultatus dėl Atominės elektrinės įstatymo. Aš lyg ir nedalyvavau. O aš sėdėjau ir balsavau prieš. Todėl prašau įskaityti, kad už pagrindinį įstatymą balsavau prieš. Sakau kodėl. Todėl, kad neskaidriai buvo pasirinktas nacionalinis investuotojas.

PIRMININKAS. Gerai. Aišku. Ar dar kas nori kalbėti, ar einame toliau? Minutėlę. Kolega E. Šileikis. Prašom.

G. ŠILEIKIS (LSF). Gerbiamieji kolegos, išties balsavimas parodė, kad valdantieji nenori ieškoti jokio kompromiso, ir geriausia išeitis šiuo atveju bus, kadangi įstatymas buvo ne kartą pažeistas, labai akivaizdu, pradėti viską faktiškai nuo nulio: ir nacionalinio investuotojo formavimą, ir visas kitas procedūras. Normalus kompromiso ieškojimas po šio balsavimo tampa tikrai neįmanomas. Manau, kad bus geriausia, jeigu Seimas perims nagrinėti visą procedūrą, nes akivaizdžiai matyti, kad Vyriausybė neįgali normaliai išspręsti šį klausimą.

PIRMININKAS. P. Gražulis. Prašom.

P. GRAŽULIS. Gerbiamieji kolegos, aš manau, iš tikrųjų nereikia niekur skubėti ir jokių ypatingų skubų netaikyti. Pirmas motyvas. Kur yra Konkurencijos tarybos išvada? Juk net šis įstatymas prieštarauja Lietuvos Konstitucijai, kuri draudžia koncentruoti Lietuvos rinką ir ūkį, o tai yra koncentracija. Prieš tai mes išskaidėme, rėmėmės Europos Sąjungos direktyvom, kad būtina išskaidyti (to reikalauja Europos Sąjungos direktyvos) elektros tiekimą, gamybą ir skirstymą, o dabar vėl viską koncentruojame. Tai kada mes elgėmės teisingai, neprieštaraudami Europos Sąjungos reikalavimams? Aš manau, kad šituo atveju Seimas būtinai turėtų priimti nutarimą gauti Konkurencijos tarybos atsakymą, ar tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui. Kitas dalykas. Kadangi tai akivaizdžiai korupcinis įstatymas, mes taip pat turime protokoliniu nutarimu kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), taip pat gauti išvadas ir tik po to galėtume grįžti prie šito įstatymo, o ne taip ypatingos skubos tvarka tokį svarbų visai Lietuvai, kiekvienam Lietuvos gyventojui, įstatymą priiminėti. Č. Juršėnai, jus visi laiko garbingu žmogumi, ir stumiate tokius įstatymus, ir nepasakote nei pusės žodžio prieš!

PIRMININKAS. Kur čia ypatinga skuba? Niekas apie ją nekalba. Po pertraukos nagrinėjame. V. Baltraitienė.

V.BALTRAITIENĖ (DPF). Aš labai trumpai. Noriu pasakyti, buvau toje vadinamojoje darbo grupėje. Iš tiesų noriu paprieštarauti ponui A. Kubiliui. Mes nekalbėjome, kaip mes balsuosime. Mes visi vieningai sutarėme, kad šis Petro įstatymas, pasiūlymas turi likti neišbrauktas iš darbotvarkės. Aš manau, kas kaip norėjo, tas taip balsavo, ir mes savo nuomonę išreiškėme. Negalima aiškinti ir meluoti visiems, kad buvo sutarta, kaip balsuosime. Buvo sutarta, kad lieka darbotvarkėje.

PIRMININKAS. Ačiū už patikslinimą. Z. Balčytis.

Z. BALČYTIS. Labai ačiū gerbiamajai V. Baltraitienei, kuri paaiškino. Ir tikrai slidės čia nieko dėtos, gerbiamasis Andriau. Aš manau, kad mes visi esame labai susirūpinę dėl mūsų Lietuvos ne tik energetinės sistemos, bet ir ateities labai labai svarbių dalykų. Todėl, aš manau, tiek pozicija, tiek opozicija privalo 14 valandą rinktis ir ieškoti visų galimų sprendimų, kad pagerintume šitą įstatymą, nes jūs labiausiai dėl to išgyvenate, kad kažkas yra neskaidru. Manau, mes susirinkę apsispręsime dėl daugelio dalykų.

PIRMININKAS. Ačiū. Kolegos, nors mes esame šiek tiek sutaupę laiko, bet aš siūlau dabar apsiriboti S. Pečeliūno, R. Dagio ir B. Bradausko kalbomis. Mes turime dar nagrinėti ir protokolinį nutarimą, ir nutarimą dėl sesijos pratęsimo. S. Pečeliūnas. Prašom, kolega.

S. PEČELIŪNAS. Aš būčiau čia neatėjęs ir neatsistojęs, jeigu posėdžio pirmininkas vykdytų tai, kas parašyta Statute. Pone Česlovai, dabar aš kalbėsiu už jus.

Mielieji kolegos, aš savo kompetencijas galiu jums patvirtinti ne vienu dokumentu, ir į tai turėjo reguoti ponas posėdžio pirmininkas. Deja, kolega, metęs tokius kaltinimus, gali jums pateikti tik vieną dokumentą –savo atsistatydinimo dėl neveiklumo iš ministrų pareiškimą, ką jis vienu metu yra padaręs. Kai kalbame apie kompetencijas, reikėtų vis dėlto pažiūrėti ir į savo praktiką, ir į savo kompetenciją prieš imantis kritikuoti kitus. Ačiū.

PIRMININKAS. Svarbus patikslinimas. R. Dagys. Prašom.

R. J. DAGYS (TSF). Gerbiamieji kolegos, aš labai abejoju, ar yra visų mūsų darbo grupių prasmė, nes darbo grupės – tai yra bendro sutarimo siekimas, bet iš to, kaip elgiasi dabar valdančioji koalicija, mes nematome jokių galimybių pasiekti tą sutarimą, nes elgesys demonstruoja priešingai.

Bet aš norėčiau atkreipti visų kolegų dėmesį į vieną faktą. Šie du balsavimai parodė, kad Seimas nuo ko pradėjo, tuo ir baigė. Nauja (…) koalicija, ji yra, tos pačios ir pono… Sugrįžo ir ponas A. Paulauskas į tą pačią koaliciją, ir „darbiečiai“ sugrįžo į tą pačią koaliciją. Dabar tvirtai susijungė, pradės taip, kaip buvo anksčiau. Sveikinu su pradžios pabaiga. (Triukšmas salėje)

PIRMININKAS. Atsiprašau. Dabar kalbės B. Bradauskas, bet aš jį labai prašau neminėti nė vienos pavardės bendram Seimo labui. Prašom.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dėkoju. Pasistengsiu neminėti. Bet noriu paminėti nors dešiniąją pusę, kuri, jeigu dėl kokio nors klausimo pralošia, tai tuoj prasideda šantažas: mes darysime tą, mes nedarysime to, ano ir t. t. Pabaikime vieną kartą vienas kitą šantažuoti. Jei kur nepritarta kokiam nors siūlymui, nepritrata, ir su tuo susitaikykime.

Norėčiau pasakyti prieš tai kalbėjusiam vienam neminėdamas pavardės, kad iš tikrųjų padaryta decentralizacija. Jeigu nagrinėjote pateiktus dokumentus, tai Kruonio ir Kauno hidroelektrinė yra išjungtos, kad atitiktų Europos reikalavimus, kad išliktų konkurencija. Čia yra viskas gerai ir nereikia ieškoti to, ko iš tikrųjų nėra, ir būtinai stabdyti šitą procesą. Mes parodome visiems savo kaimynams ir partneriams lenkams, latviams, estams, kokie esame gabūs susitarti tarpusavyje. Kas nori turėti reikalų su tokiais partneriais, kurie tarpusavyje nesusikalba lietuviškai? O ko jau norėti, kad mes susikalbėtume latviškai, lenkiškai ar estiškai.

PIRMININKAS. Ačiū. Gerbiamieji kolegos, mes dar turime susitarti dėl projekto, kurio registracijos Nr. XP-2799. Kolega R. Šukys teisingai kalbėjo. Seniūnų sueiga siūlė, kad pagrindinis, kaip ir ankstesniais atvejais, būtų Ekonomikos komitetas, o papildomi – Audito ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai. Sutinkame? Kolega R. Šukys nori žodį tarti. Prašom.

R. ŠUKYS. Gerbiamasis posėdžio pirmininke ir gerbiamieji kolegos Seimo nariai, aš norėčiau prašyti paskirti papildomu komitetu ir Teisės ir teisėtvarkos komitetą, nes esu įsitikinęs, kad jeigu nebus pakeistas pateiktas įstatymas, tam tikrus saugiklius dėl akcijų perleidimo, dėl įstatinio kapitalo didinimo tose antrinėse įmonėse perkeliant iš įstatų į įstatymą, esu įsitikinęs, šis projektas tikrai prieštarauja Konstitucijai. Reikėtų, kad jį apsvarstytų Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Ačiū.

PIRMININKAS. Ar komiteto pirmininkas tos pačios nuomonės? (Balsai salėje) Reikia. Ar reikia balsuoti, ar bendru sutarimu? (Balsas salėje) Kolega, vėlgi neminėsiu pavardės, nekalbėkite viso Seimo vardu. Niekas neprieštarauja? Skiriame papildomą komitetą? Gerai, ačiū.

Taigi Ekonomikos komitetas. Papildomi – Audito, Nacionalinio saugumo ir gynybos. Siūloma svarstyti šioje pratęstoje sesijoje. (Balsai salėje) Prašau? Taip, Teisės ir teisėtvarkos komitetas. (Balsai salėje) Svarstyti reikia per artimiausias dienas, nes mes turime priimti protokolinį ir tada bus aišku. (Triukšmas salėje) Gerai, ačiū. Dar kolega A. Endzinas. Prašom.

A. ENDZINAS (LSF). Taip, norėčiau paklausti, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Pratęstos sesijos darbotvarkė, kiek aš žinau, yra patvirtinta. Tai kaip čia dabar išeina – įtraukiamas naujas klausimas, ar kaip?

PIRMININKAS. Matote, gerbiamasis kolega, net jeigu kalbame apie sesijos pratęsimą iki 18 dienos, tai mes rezerve turime penktadienį, kurio darbotvarkę tvirtins Seimo valdyba, o ji dar netvirtino. Niekas neprapuls, viskas numatyta.

A. ENDZINAS. Dėkui už išsamų paaiškinimą.

PIRMININKAS. Prašom. Ir dar E. Klumbys. Prašom.

E. KLUMBYS. Gerbiamasis posėdžio pirmininke, yra patvirtinta šios savaitės darbotvarkė.

PIRMININKAS. Taip.

E. KLUMBYS. Šios savaitės darbotvarkėje tų dalykų nėra. Yra numatytas tik pateikimo užbaigimas. Svarstymas galėtų būti tokiu atveju, jeigu jūs sumanytumėte neeilinį posėdį, bet tada pirmiausia turėtumėte siūlyti tą klausimą. Aš manyčiau, kad mes dabar turėtume šį klausimą normaliai nukelti iki pavasario sesijos.

PIRMININKAS. Ačiū. Gerbiamieji kolegos, dar kartą sakau: yra Seimo nutarimas dėl šios sesijos užbaigimo spalio 18 dienos posėdžiu, o kadangi tai gali būti tik neeilinis posėdis, tai Seimo valdyba turi visas teises atitinkamai nuspręsti. Ačiū, gerbiamieji kolegos. (Balsai salėje) Gerai.

Seimo protokolinis nutarimas

Dabar, gerbiamieji kolegos, yra protokolinio nutarimo projektas, kuris jums visiems išdalintas. Jo esmė yra tai, kas buvo anksčiau nutarta, – ta pati darbo grupė, tik tam tikras pavedimas ir data iki sausio 17 dienos. Galime priimti? Išdalinta. Gerbiamieji kolegos, jeigu kas nespėjote perskaityti, apgailestauju, bet tikrai buvo išdalinta. Čia esmė tik data. Kolega P. Auštrevičius. Prašom.

P. AUŠTREVIČIUS (LSF). Ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Balsavimai parodė, kad mūsų rytiniai susitarimai, kurie buvo pateikti protokolinio nutarimo projekte, kaip ir netenka turinio. Jeigu keičiama pozicija, jeigu bandoma revizuoti džentelmeniškus susitarimus, tai šis protokolinis nutarimas, kuris buvo mūsų rytinio pokalbio pagrindas, kaip ir netenka prasmės.

PIRMININKAS. Supratom. Žodžiu, jūsų nuomonė – prieš. R. Smetona. Prašom.

R. SMETONA (TTF). Pritardamas, kad tikrai negalima pritarti šiam protokoliniam nutarimui, pasakysiu priežastį. Svarbiausia priežastis, žinoma, data. Darbo grupė dar nepradėjo derinti šių nuostatų, o čia mes… Po dviejų dienų pataisos bus parengtos ir pateiktos priimti. Kolegos, šiek tiek atsikvošėkime! Taigi čia net ne Šventinių dienų įstatymas, o turbūt šiek tiek svarbesnis, ir jūs skiriate dvi dienas. Negali net kalbos būti apie šią savaitę, jeigu, nevaidindami ko nors, iš tikrųjų nuoširdžiai norime pataisyti šį įstatymą.

PIRMININKAS. Gerbiamasis kolega, jūs, manau, specialiai skaitėte ne taip, kaip parašyta. Čia neparašyta „priėmimui“. Pateikti. O ar viskas bus iki galo, tai vėliau paaiškės. S. Pečeliūnas.

S. PEČELIŪNAS (TSF). Ačiū. Mielieji kolegos, aš siūlyčiau iš šio protokolinio nutarimo (dėl datų jau buvo sakyta, aš nesakysiu, remiu, kad datos turi būti kitos, nes fiziškai tai nėra įmanoma) išbraukti straipsnių nuorodas, parengti suderintas pataisas ir pasiūlymus Atominės elektrinės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, numeris toks ir toks, nes yra siūlymų. Ir kituose straipsniuose gali reikėti kai ką papildyti vienu kitu žodeliu kaip tik saugumo sumetimais – dėl transatlantinės integracijos ir kitų dalykų, o tai yra įrašyta mūsų Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme. Todėl aš siūlyčiau išbraukti konkrečių straipsnių numerius ir tiesiog parengti tokio įstatymo pataisas.

PIRMININKAS. Toks variantas galimas, bet pirma R. Šukys. Prašom.

R. ŠUKYS (LCSF). Gerbiamasis pirmininke, aš irgi norėčiau prašyti iš protokolinio nutarimo pirmiausia išbraukti sausio 17 d. datą, nes Seimas svarstydamas nepritarė nei šio projekto ypatingai skubai, nei skubai, todėl vargu ar galima įgalioti per dvi dienas, faktiškai per pusantros, parengti tokias pataisas. Mes matome, kad nesusitariame dėl tokių dalykų, kurie jau lyg ir buvo sutarti. Datos neturėtų būti.

Antras dalykas. Noriu paprašyti patikslinti: ar tai reiškia suderintos, apsvarstytos ir suderintos, visų Seimo narių pataisos, ar tik tų frakcijų, kurios delegavo atstovus, arba šiandien esančios pataisos, nes mano pataisos bus rytoj. Man įdomu, ar jie svarstys, derins, ar atskirai bus svarstoma Seime, ar mes Statuto laikomės, ar ne.

PIRMININKAS. Ne, ne. Gerbiamasis kolega, šioje darbo grupėje yra absoliučiai visų frakcijų atstovai, plius visa Mišri Seimo narių grupė. Vadinasi, tikrai bus atsižvelgta į visų nuomones, ir, aišku, jeigu jūs pateiksite, ir jūsų pataisos bus nagrinėjamos.

R. ŠUKYS. Bet pataisoms įregistruoti po svarstymo Statutas numato tam tikrą laiką. Jūs norite primesti, iš anksto apriboti mano, kaip Seimo nario, statutines teises, per kiek laiko ir iki kada aš galiu pateikti pataisas. Noriu žinoti svarstymo datą. Tada aš orientuosiuosi rengdamas pataisas. Prašom veikti pagal Statutą, gerbiamasis pirmininke.

PIRMININKAS. Jeigu pagal Statutą, tai aš jums galiu pasakyti, kad patvirtintoje darbotvarkėje ketvirtadienį įrašytos Atominės elektrinės įstatymo pataisos. Patvirtintoje. Jeigu mes ką ne taip padarėme, tai kita kalba. (Balsai salėje) Ačiū. B. Bradauskas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dėkoju, pirmininke. Iš tikrųjų mes vienas pabusime po vienos dienos, kitas – po kitos. Nuo praeitos savaitės buvo laiko puikiausiai pateikti pastabas. Tada mes nebaigsime to proceso. Kaip ir kiekvieną įstatymą svarstant, yra laikas pateikti pastabas, savo siūlymus, tai reikia juos laiku ir pateikti.

Antra, dabar nenorėčiau sutikti, kad būtų išbrauktas įstatymo pavadinimas (10, 11 straipsniai). Tas įstatymas taip yra įregistruotas ir jis taip ir svarstomas. Negi dabar mes vėl pradėsime revizuoti visą įstatymą? Tai nesibaigianti pasaka be galo. Todėl aš siūlau pritarti taip, kaip yra. Iki 17 dienos yra daug laiko. Nieko ten per daug nesumąstysite. Derybų grupė, kuri yra sudaryta iš frakcijų atstovų, suderins pozicijas. Mes savo atstovais pasitikime ir tikrai galime eiti į priekį. Dėkoju.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir dar J. Veselka. Mes dar turime šiek tiek laiko. Atsiprašau. A. Kubilius pirmas.

A. KUBILIUS (TSF). Gerbiamieji kolegos, aš siūlau priimti vieną protokolinį nutarimą, kad Seimo nariams, ypač valdančiosios koalicijos atstovams, iki kovo 10 dienos draudžiama važiuoti slidinėti ir medžioti į Keniją, net pavojinga važiuoti medžioti į Keniją. Tai pirmas dalykas.

PIRMININKAS. Geras pasiūlymas.

A. KUBILIUS. Tada nereikės rašyti nei 17 dienos, nei kokios kitos dienos, nes, mano įsitikinimu, yra dalykų, kurie reikalauja rimtų svarstymų, rimtų analizių, rimtų diskusijų. Bandymas priversti Seimą verstis per galvą geru keliu neveda.

Antras dalykas. Aš siūlyčiau valdančiajai koalicijai apsispręsti, ar ji nori rimtai ieškoti sutarimo ir tam tikrų viso reikalo pataisymų, ar jai reikia to protokolinio nutarimo tik tam, kad savo buldozerį papuoštų rožine rožele ir pasislėptų po tokia darbo grupe? Jeigu mes pamatysime, kad ir toliau tęsiasi tai, ką matėme dabar, kai pasiekti sutarimai yra išmetami į šiukšlių dėžę, galiu pasakyti, kad tokiu atveju jūs galite priimti įstatymą ir 16 d., nereikia laukti 17 dienos.

Gerbiamieji kolegos, aš dar kartą raginu: nebandykite mūsų kantrybės, jeigu norite ritmai dirbti, tai dirbame rimtai, ir nepaišykime jokių datų. Kviečiu į šią grupę R.Šukį, jeigu liberalcentristai galėtų jį deleguoti, ir ritmai svarstome visas problemas. Kita vertus, jeigu tai daroma tik dėl tam tikro pavaizdavimo, kad štai, girdi, buvo tariamasi, tada ačiū, važiuokite slidinėti.

PIRMININKAS. Ką gi, įdomus pasiūlymas. Dabar suteiksiu žodį Z. Balčyčiui, bet noriu paklausti. Ar iš tikrųjų protokoliniame nutarime būtina konkreti data, ar užtektų parengti ir tada būtų lengviau priimti šį nutarimą? Prašom. Z. Balčytis.

Z. BALČYTIS (LSDPF). Labai ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Iš tikrųjų prieš pakeičiant mūsų posėdžio darbotvarkę ir po mūsų tokių audringų konsultacijų buvo sutarta, kad priiminėsime tam tikrą darbotvarkės pakeitimą su sąlyga, kad būtų galima priimti kiek įmanoma teisingesnes ir geriau parengtas įstatymo pataisas. Gerbiamasis A. Kubilius prieš pateikdamas šį klausimą pasakė, kad jeigu mes sutarsime dėl šių principų, tai ketvirtadienį būtų galima svarstyti šį dalyką. Aš irgi sutinku, kad galima ir be datos, bet tada reikia mums turėti pagrindines nuostatas.

PIRMININKAS. Ačiū. Kolegos, išbraukiame datą ir ar galime bendru sutarimu? (Balsai salėje) Minutėlę! Kiti to nesiūlė, kalbama apie konkretų įstatymo projektą ir mes dėl jo turime šnekėti. Ar galime priimti bendru sutarimu be datos nurodymo? Reikia balsuoti? Prašom. Prašom registruotis ir balsuosime. (Balsai salėje) Kolega, jau penktą kartą. J. Veselka. Prašom. Registruojamės.

J. VESELKA (TTF). Gerbiamasis posėdžio pirmininke, stoviu pats pirmas.

PIRMININKAS. Minutėlę! J. Veselka. Prašom.

J. VESELKA. Ir tik antrą kartą. Gerbiamieji kolegos, noriu pasakyti, kad, matyt, jūs suprantate, kad tas projektas nėra vien atominės elektrinės projektas, tai yra Lietuvos ekonomikos konkurencingumo projektas. Antra. Tai yra tarptautinis projektas ir nes negalime skubėti. Manau, reikia pritarti be datos, kad nebūtų tos skubos. Tai vienas dalykas. Ir antras dalykas. Nesuprantu, kaip dabar bus? Kadangi yra sukurta darbo grupė, kuri nagrinės pasiūlymus, yra paskirti komitetai, tai kokia bus sąveika? Ar darbo grupės sprendimai bus lemiami, o komitetų tik pagalbiniai, ar komitetai, kaip Statute, turi nuspręsti? Ką reiškia tos grupės visų Seimo narių pasiūlymų apibendrinimas?

PIRMININKAS. Gerbiamasis kolega, tai yra darbo palengvinimas, jeigu mes norėsime rasti susitarimą, o galutinai spręs pagrindinis komitetas, kaip ir numato Statutas. Čia visiems pagalba. Kolegos, aš siūlau balsuoti. Dar nori kolega A. Ivanauskas. Prašom.

A. IVANAUSKAS (VLPDF). Frakcijos balsu norėčiau paprašyti pakartoti registraciją.

PIRMININKAS. Prašom. Trumpoji registracija. Prašom registruotis. Kolegos, visi, kurie esate tolėliau, prašome registruotis.

Užsiregistravo 107 Seimo nariai.

Gerbiamieji kolegos, prašom balsuoti. Ar pritariame tokiam protokolinio nutarimo projektui, koks parengtas, be konkrečios datos, t. y. išbraukus žodžius „iki 2008 m. sausio 17 d.“? Prašom balsuoti.

Už – 73, prieš – 3, susilaikė 22. Priimta.

 


 

*Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; LCSF – Liberalų ir centro sąjungos frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; MSG – Mišri Seimo narių grupė; NSF – Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcija; TSF – Tėvynės sąjungos frakcija; TTF – „Tvarkos ir teisingumo (liberalų demokratų)“ frakcija; VLPDF – Valstiečių liaudininkų ir pilietinės demokratijos frakcija.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Seimas


   Versija spausdinimui
 
  (Skaityti komentarus: 1)
 
Vardas:
El. paštas:
Komentaras:


Įveskite kodą:  

Redakcija pasilieka teisę išimti neetiškus komentarus.
 
 
Paieška


V. Landsbergis įspėja, jog kai žlugs „Leo LT“ projektas, kaltų nebus

2008 12 29

Atsimenu labai puikiai, kai perspėjome, kad „Leo“ labai gerai jausis, nes ES neleidžia šito (kurti monopolijos - red.), ir nei Leonas, nei Gediminas nebus kaltas - bus kalta ES.Gediminas Kirkilas įvertino „LEO LT“ įsteigimą

2008 05 28

Visus sveikinu, manau, kad tai skaidrus sprendimas.K. Čilinskas gins piliečių interesus (1)

2008 05 07

Ką gi, nepasisekė surinkti parašų – pats mačiau, kad žmonės mielai rašosi, bet dėl reikalavimo pasakyti asmens kodus yra išsigandę. Kaip Seimo nariai mes galime teikti projektą, kuris atitinka piliečių interesus, tai aš pasistengsiu tą daryti.

http://www.alfa.lt/Naujasis „NDX energijoje“ vadovas Ignas Staškevičius apie energetikos ir farmacijos panašumus

2008 03 03

„Eurovaistinės“ – irgi didelė įmonė, reikalavusi kasdienio dėmesio, verslo kelionių. Reikia nepadaryti klaidos išduodant vaistus. Sakyčiau, čia yra nemažai panašumų su darbu „NDX energijoje“. Čia irgi negalima suklysti.Eligijus Masiulis apie „LEO LT“

2008 02 25

Liūto nevaldo niekas. Liūtas – žvėrių karalius, kuris kitus valdo.

http://www.alfa.lt/


 
© 2007 Trigalvis Slibinas